Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Biblioteka
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-07
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Studia Doktoranckie

EU flag Erasmus vect POS

Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego

 

W październiku 2018 roku, Komisja  Europejska przyznała IBIB PAN otrzymala „Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego 2014-2020”. Dzięki temu studenci i pracownicy Instytutu  mogą  uczestniczyć w programie Erasmus+

 

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.  Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013 „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy (tj. współpracę z krajami partnerskimi) przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
W dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ wspierane są następujące główne akcje ukierunkowane na współpracę z krajami partnerskimi:
• międzynarodowa mobilność poszczególnych osób w celu uzyskania punktów zaliczeniowych oraz wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (w ramach Akcji 1) promujące mobilność osób uczących się i kadry z krajów partnerskich i wyjazdy do tych krajów;
• projekty z zakresu budowania potencjału w szkolnictwie wyższym (w ramach Akcji 2) promujące współpracę i partnerstwa, które mają wpływ na modernizację i umiędzynarodowienie instytucji i systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich sąsiadujących z UE.

W odniesieniu do młodzieży w ramach Erasmus+ wspiera się m.inn. mobilność osób młodych i osób pracujących z młodzieżą (w ramach Akcji 1) promującą wymianę młodzieży oraz mobilność osób pracujących z młodzieżą we współpracy z krajami partnerskim sąsiadującymi z UE.

Z programu Erasmus + finansowane są m.in. wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne studentów, w tym doktorantów, oraz pracowników z uprawnionych instytucji do wielu krajów na świecie. Program umożliwia także przyjmowanie studentów, w tym doktorantów, oraz pracowników z jednostek z innych krajów w celach szkoleniowo-edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat programu:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/


http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ 

 

 

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

[empty]kontakt


 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza  PAN - Lider projektuProf. dr hab inż. Andrzej ChwojnowskiKierownik Studiów Doktoranckich IBIB PAN- Kierownik Projektu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 592 59 59


Dr inż. Magdalena Antosiak-Iwańska

 

Administrator Projektu


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 592 59 78


Mgr Renata Wrońska

 

Administrator Finansowy Projektu


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 592 59 65

     
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej PAN – Partner ProjektuDr hab. inż Tomasz Szolc

 

Kierownik Studiów Doktoranckich IPPT PAN

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 22 826 12 81 wew.319


Piotr Słomiński

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 826 25 22
     

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN – Partner ProjektuDr hab. n. med. Joanna Sypecka


Kierownik Studiów Doktoranckich IMDiK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 608 65 08


Dr hab. Dorota Makarewicz
 

Mediator
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 490


 Mgr inż. Aleksandra Bilmin


Sekretariat SD IMDiK PAN
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 453

 

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

  logoPOwer 3Da

 Szanowni Państwo,

Informujemy iż w związku z dostępnością miejsc ogłaszamy dodatkowy nabór do Projektu POWER Och!DOK.

Rekrutacja przeprowadzona będzie zdalnie, zgodnie z regulaminem rekrutacji oraz obowiązującym w okresie szczególnym załącznikiem, wg ponizszego harmonogramu.

Podobnie jak w przypadku poprzednich rekrutacji Kandydaciw przygotowują prezentację na podstawie artykułyu wybranego z listy zamieszczonej poniżej

Lista artykułów do przygotowania prezentacji na rozmowę rekrutacyjną

 

Kalendarz Rekrutacji dodatkowej

2.04.2020   Ogłoszenie o naborze do POWER Och!DOK na stronie internetowej projektu
wraz z listą artykułów do opracowania prezentacji
     
3.04.2020. – 10.04.2020 
do godz. 14:00
   Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych na adres email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     
 po 15.04.2020   Wysłanie zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną
     
20- 22.04.2020   Rozmowy rekrutacyjne on-line
     
22-24.04.2020   Ogłoszenie na stronie projektu POWER Och!DOK listy osób zakwalifikowanych

 

 


Zakończono nabór uzupełniający do projektu POWER Och!DOK

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu

 


Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

 Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

 1. Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym
 2. Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna
 4. Biomedyczne strategie terapeutyczne
 5. Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia

Proponowane tematy rozpraw doktorskich

 

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy
 


UWAGA !!!!

w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

wprowadzono zmiany w prowadzeniu zajęć:

1. Od 23 marca wznowiono wykłady z przedmiotu Podstawy Inżynierii Biomedycznej cz.2 w formie on-line 
- Harmonogram wykładów

6 .04 (poniedziałek)
godz.9:00-12:30

(uwzgledniono 30 min.
przerwę pomiędzy wykładami)
  Prof. Dorota Pijanowska,
Department of Hybrid and Analytical Microbiosystems
Introduction to biochemical measurments
     
20.04 (poniedziałek)
godz.13:00-14:30
  Prof. Roman Maniewski
Department of Methods of Brain Imaging and Functional Research of Nervous System
Biomeasurements - EKG
      
27 kwietnia (poniedziałek)   
godz.9:00-12:30

(uwzgledniono 30 min.
przerwę pomiędzy wykładami)
  Prof. Adam Liebert
Department of Methods of Brain Imaging and Functional Research of Nervous System
Optical methods of medical diagnosis

4 maja (poniedziałek)   
godz.9:00-12:30

(uwzgledniono 30 min.
przerwę pomiędzy wykładami)

  Prof. Adam Liebert
Department of Methods of Brain Imaging and Functional Research of Nervous System
Biomedical Imaging methods

11 maja (poniedziałek)   
godz.9:00-12:30

(uwzgledniono 30 min.
przerwę pomiędzy wykładami)

  Prof.Anna Korzyńska
Department of Hybrid and Analytical Microbiosystems
Image analysis in pathology support

 

 2. Od 31 marca wznawiono wykłady z przedmiotu Biomateriały w formie on-line
- Harmonogram wykładów

7.04 (wtorek)   Prof. Paweł Sajkiewicz
Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów
Macierz zewnątrzkomórkowa (ECM) w organizmach zwierząt jako wzorzec dla rusztowań komórkowych (skafoldów)
     
21.04 (wtorek)    Prof. Paweł Sajkiewicz
Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów
Znaczenie powierzchni w inżynierii biomateriałów
     
28.04 (wtorek)   Prof. Paweł Sajkiewicz
Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów
Polimery w inżynierii tkankowej
     

19.05 (wtorek)
godz.11:30-13:30

 

Prof. Andrzej Chwojnowski
Pracownia Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów

     
21 maja (czwartek)
godz. 12:00-13:30
  dr Marzena Zychowicz
Biomaterials – implications of physicochemical properties of biomaterials on cells’ features
     
 28 maja (czwartek)
godz. 11:30-13:30
  Prof. Ludomiar Granicka
Pracownia Inżynierii Nanohybrydowych Biosystemów Regulacji
19.06 (piątek)
godz.10:00-11:30
dr Marzena Zychowicz
Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych, IMDiK
3D biomaterials and Lab on a chip approach

 

3. od 7 kwietnia wznowione zostaną wykłady z przedmiotu Propedeutyka medycyny


- Harmonogram wykładów

7.04 (wtorek)
godz. 9.30-11.00
  Dr Marta Obara- Michlewska,
Department of Neurotoxicology, MMRC:
The glymphatic system - facts and questions
     
8 .04 (środa)
godz. 9.30-11.00
  Dr hab. Monika Szeliga,
Department of Neurotoxicology, MMRC:
Signaling pathways in brain tumors
     
8.04 (środa)
godz. 11.30-13.00
   Dr Katarzyna Drela,
NeuroRepair Department, MMRC:
Senolytic anti-aging strategy
     
9.04 (czwartek)
godz. 10.00-11.30
  Prof. dr hab. Lidia Strużyńska,
Department of Neurochemistry, MMRC:
Nanotechnology: benefits vs. threathts
     
28 .04 (wtorek),
godz. 9.30-11.00
  Dr Krzysztof Olszyński,
Behavior and Metabolism Research Laboratory MMRC;
Chair and Department of Experimental and Clinical Physiology,
Medical University of Warsaw:
The kidney: Anatomy and Physiology
     
5 .05 (wtorek),
godz. 9.30-11.00
  Dr Krzysztof Olszyński,
Behavior and Metabolism Research Laboratory MMRC;
Chair and Department of Experimental and Clinical Physiology,
Medical University of Warsaw:
Systemic regulation of acid-base balance
     
 6 .05 (środa),
godz. 9.30-11.00
  Dr Katarzyna Drela,
NeuroRepair Department, MMRC:
Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019: how cells sense and adapt to oxygen availability
     
12.05 (wtorek)
godz. 9.30-11.00
  Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska,
Department of Renal and Body Fluid Physiology MMRC:
Pathophysiology of renal disease: Introduction and Overview
19.05 (wtorek)
godz. 9.30-11.00
  Dr hab. Katarzyna Kaczyńska;
Department of Respiration Physiology,
MMRC: Respiratory system-anatomy, function and most common diseases
26.05 (wtorek)
godz. 9.30-11.00
   Prof. dr hab. Leonora Bużanska,
Department of Stem Cell Bioengineering,
MMRC: Modelling neurological diseases with brain organoids
2.06 (wtorek)
godz. 9.30-11.00
  Dr Ilona Stefańska,
Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pre-clinical Sciences, Warsaw University of Life Sciences
Zoonosis: the current threats

 W związku z utrzymującymi się ograniczeniami decyzja Rady Programowej oraz Komitetu Strującego Projekti Och!DOK zaplanowane na 3 semestr zajęcia laboratoryjne oraz szkoła Letnia  zostają przeniesione na semestr 4.

 


Kierownik Projektu POWER Och!DOK zawiesza zajęcia dydaktyczne

Treść komunikatu


 

Harmonogram zajęć Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich PO WER Och!DOK

Semestr 3  letni w roku 2019/2020 

 UWAGA!

ZMIANA TERMINU WYKŁADU Z Podstaw Inżynierii Biomedycznej - pierwszy wykład odbędzie się WYJĄTKOWO we czwartek 5 marca o godz. 9:30 w sali S90 w IBIB PAN.

 

Dla Studentów Projektu Och!DOK przewidziane są następujące zajęcia:

WYKŁADY obowiązkowe:

 
 
Tematyka

  wymiar
godzin
  termin   miejsce   początek zajęć
  Podstawy Inżynierii Biomedycznej
cz. 2
    
30      

poniedziałek
9:00 - 10:30

     

 sala S90
   IBIB PAN
  

     
  5 marca 2020
   Propedeutyka medycyny
cz.1
 30

wtorek
9:30 - 11:00

 Sala D204

IMDiK PAN

  3 marca 2020
  Biomateriały 30

wtorek
11:15 - 12:45

Sala D204

IMDiK PAN

 10 marca 2020

 


 Szkoła Letnia - Podsumowanie

W dniach 12 - 14 czerwca 2019 r. doktoranci uczestniczyli w Pierwszej Szkole Letniej pt. "Jakość w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – standardy, normy i certyfikaty jakości”. Organizatorem Szkoły był Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków projektu Och!Dok (POWR.03.02.00-00-1028/17-00), odbyło się w siedzibie IMDiK PAN, w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5. Miało ono formę konferencji naukowej, podczas której uczestnicy wysłuchali serii 1,5 godzinnych wykładów dotyczących różnych aspektów związanych z zapewnieniem jakości w badaniach B+R takich jak: GCP, GLP, GMP, certyfikaty jakości ISO w badaniach klinicznych, normy w badaniach biomateriałów, warunki dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych. Ponadto zdobyli wiedzę zakresu interpretacji typów badań klinicznych i różnic między wymogami jakościowymi w badaniach podstawowych i badań z bardziej zaawansowanych w poziomów gotowości technologicznej TRL. Wykładowcami byli przedstawiciele sektora B+R m.in. MTZ Clinical Research Sp. z o.o., Parexel Sp. z o.o., Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu a także naukowcy z instytutów partnerskich projektu.
Doktoranci uczestniczyli także w dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Wyniki ich dotychczasowych prac badawczych realizowanych w ramach projektu Och!Dok zostały także zaprezentowane w formie plakatów w trakcie 3 sesji plakatowych.

Plan prezentacji podczas Sesji plakatowej/poster sesion


Sesja Egzaminacyjna

ZMIANA FORMY ZALICZANIA EGZAMINU Podstaw Bioinformatyki

Pragnę poinformować, iż prof. Bogdan Kaźmierczak po rozmowie z reprezentantami doktorantów zmienił formę zaliczenia  wykładu na korespondencyjny, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych bloków.

 

Językiem obowiązującym na egzaminach jest język polski.

 

 tytuł wykładu  forma egzaminu termin
przesłania zagadnień
termin
przesłania odpowiedzi
Podstawy Inżynierii Biomedycznej cz. 1        egzamin w formie odpowiedzi korespondencyjnej
na zagadnienia wysłane przez wykładowców pocztą elektroniczną
7 czerwca 2019 do 15 lipca 2019
Metodyka Badań Naukowych egzamin w formie odpowiedzi korespondencyjnej
na zagadnienia wysłane przez wykładowców pocztą elektroniczną
4 czerwca 2019 do 15 lipca 2019
Podstawy Bioinformatyki egzamin w formie odpowiedzi korespondencyjnej
na zagadnienia wysłane przez wykładowców pocztą elektroniczną
do 15 lipca 2019

 Warunki

Do egzaminu nie będą dopuszczone osoby których frekwencja na wykładach wynosiła ≤ 60%

Studenci, którzy dołączyli do projektu na wyższym niż pierwszy rok studiów, mają możliwość uwzględnienia dotychczasowego, zaliczonego programu nauczania po zgłoszeniu tego faktu wykładowcy.

Możliwość zaliczenia wykładu i przepisania zdobytych wcześniej punktów ECTS ma kierownik  SD w rodzimej jednostce

Nie dopuszcza się przenoszenia punktów ECTS w przypadku, gdy tematyka prowadzonych wykładów zbieżna jest z wykładami odbytymi podczas nauki na studiach drugiego stopnia.


Szkoła Letnia

W terminie 12-14 czerwca 2019 roku zaplanowana została pierwsza Szkoła Letnia pt. "Jakość w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – standardy normy i certyfikaty jakości”

Szkoła letnia będzie miała formę konferencji naukowej, podczas której uczestnicy wysłuchają serii wykładów oraz będą prezentować wyniki swoich prac podczas sesji plakatowych.

Organizatorem jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Zgodnie z regulaminem, Sesja Plakatowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektu POWER Och!DOK.
Rada Programowa projektu ustaliła, że:

 • Studenci, którzy przystąpili do programu w marcu i w związku z tym nie wykonali jeszcze badań, których wyniki można zaprezentować, prezentują na plakacie wnioski z przeglądu literaturowego, będące podstawą do sformułowania hipotezy badawczej
 • Plakaty powinny być przygotowane w języku angielskim, natomiast dyskusja prowadzona będzie w języku polskim
 • Plakaty powinny zawierać informację o Projekcie POWER Och!DOK np w formie stopki (szablony oraz logotypy do pobrania w zakładce "dokumenty")
 • Obowiązujący, maksymalny, format plakatu to wymiar A1 w pionie, w przypadku konieczności przygotowania innego wymiaru należy, do 4. czerwca, zgłosić tę informację kierownikowi SD rodzimej jednostki w celu poinformowania organizatorów

 Agenda Szkoły Letniej - Jakość w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – standardy normy i certyfikaty jakości

Udział w szkole letniej traktowany jest jak sprawozdanie semestralne, ale nie zwalnia od przedłożenia sprawozdania w formie pisemnej
Nieobecności podczas szkoły letniej będą uwzględniane indywidualnie przez Radę Programową na wniosek skierowany przez studenta do Kierownika SD w jednostce macierzystej


  Zgodnie z regulaminem Uczestnika projektu POWER Och!DOK § 7pkt.5

„Uczestniczka/k Projektu Och!DOK zobowiązana/y jest do złożenia co semestr Kierownikowi SD jednostki macierzystej sprawozdania (wg szablonu) z postępu prac wraz z wykazem publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w kursach itd. Sprawozdanie powinno być zatwierdzane przez opiekuna/promotora. Nieprzekraczalne terminy złożenia sprawozdań to 20 marca i 20 września (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający te terminy). Kopie sprawozdań Kierownicy SD przekazują Kierownikowi Projektu Och!Dok w pierwszym roboczym dniu po ww. terminach.”

Szablon dostępny w zakładce "dokumenty"


Rada Programowa Projektu POWER Och!DOK ustanowiła Harmonogram zajęć na semestr letni w roku 2019 Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

  Zajęcia rozpoczynają się od poniedziałku 25 lutego 2019 roku

  Wykłady prowadzone będą w: PONIEDZIAŁKI w godz.: 15:00-16:45

                                           oraz

                                           WTORKI w godz. 8:30 - 12:45

szczegółowy Plan Zajęć poniżej

Plan Zajęć   opublikowany dnia 14 lutego 2019

Plan wykładów Podstawy bioinformatyki

 


Szczegółowy przebieg rekrutacji dostępny jest na stronie programu:

 http://ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/power-ochdok-pol/70-studia-doktoranckie/686-power-ochdok-rekrutacja

 Dziękujemy za zgłoszenie problemów,  załączamy poprawioną listę artykułów.

Lista artykułów do przygotowania prezentacji na rozmowę rekrutacyjną

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 godz. 12-13.30

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności

-->