News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

Doctoral Schools

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Library

Conference Centre

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

For Media

Contact

Privacy policy

Monographs of IBBE PAS
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Monographs of IBBE PAS is a series of books published in the Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS covering a broad area of problems related to biocybernetics and biomedical engineering.

Editorial Board

Prof. Adam Liebert, PhD, DSc – Editor-in-Chief
Prof. Jacek Waniewski, PhD, DSc – Deputy Editor-in-Chief for Scientific Affairs
Assoc. Prof. Piotr Ładyżyński, PhD, DSc – Deputy Editor-in-Chief for Publishing Affairs
Prof. Marek Darowski, PhD, DSc
Prof. Juliusz L. Kulikowski, PhD, DSc
Prof. Roman Maniewski, PhD, DSc
Prof. Władyslaw Torbicz, PhD, DSc
Prof. Wojciech Zmysłowski, PhD, DSc

Barbara Wolff, MSc - Secretary

Recently published Monographs of IBBE PAS

 1. Olejarczyk E.: Wybrane zagadnienia analizy sygnałów elektroencefalograficznych. Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 78, Warszawa 2018, pp. 209.
 2. Kozak J.: Nawigacja w chirurgii wspomaganej komputerowo. Porównanie nawigacji stosującej obrazy ultrasonograficzne z innymi technikami nawigacji medycznej, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 73, Warszawa 2009, pp. 176.
 3. Tabor Z.: Quantifying quality of trabecular bone from low-resolution images, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 72, Warszawa 2009, pp. 158.
 4. Gacek A.: Przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 71, Warszawa 2008, pp. 186.
 5. Ładyżyński P.: Efektywne metody i systemy monitorowania stanu pacjenta w leczeniu wybranych chorób przewlekłych, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 70, Warszawa 2008, pp. 262.
 6. Polańska J.: Modele matematyczne zależności chorób o złożonym typie dziedziczenia od genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 69, Warszawa 2007, pp. 214.
 7. Kotulska M.: Elektro-nanopores in the lipid membrane and their application in medicine, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 68, Warszawa 2007, pp. 162.
 8. Granicka L.: Bioenkapsulacja dla celów biomedycznych, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 67, Warszawa 2006, pp. 150.
 9. Foryś U.: Matematyczne modelowanie procesów nowotworowych z uwzględnieniem różnych stadiów rozwoju nowotworu, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 66, Warszawa 2006, pp. 216.
 10. Pijanowska D. G.: Wybrane problemy miniaturowych układów do analiz biochemicznych, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 65, Warszawa 2006, pp.134.
 11. Jóźwik A.: Minimalno-odległościowe i inne metody konstrukcji klasyfikatorów odcinkowo-liniowych, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 64, Warszawa 2005, pp. 252.
 12. Zalewska E.: Analiza i modelowanie nietypowych potencjałów jednostki ruchowej oraz ich znaczenie w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych. Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 63, Warszawa 2005, pp. 160.
 13. Kępski R.: Metody eliminacji zakłóceń w badaniach elektrycznej aktywacji serca z wykorzystaniem filtracji adaptacyjnej, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 62, Warszawa 2005, pp. 202.
 14. Liebert A.: Wybrane metody diagnostyki medycznej z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 61, Warszawa 2004, pp. 278.
 15. Bem-Sojka T.: Generation of patterned activity in neural networks, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 60, Warszawa 2004, pp. 150.
 16. Meller J.: Advances In protein structure prediction. Algorithms and application, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 59, Warszawa 2004, pp. 134.
 17. Skubiszak L.: New insight into the structural aspect of muscle contraction, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej No. 58, Warszawa 2004, pp. 252.
 18. Korzyńska A.: Komputerowa ocena ruchu i kształtu granulocytów obojętnochłonnych, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 57, Warszawa 2001, pp. 194.
 19. Granicka L.: Badanie funkcjonowania opłaszczonych w membranach kapilarnych linii komórkowych, jako źródła biologicznie czynnych substancji, Prace Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, No. 56, Warszawa 2002, pp. 84.

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

Privacy policy

Accessibility statement

-->