Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Aktualności
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy: DT.OT/023/03/2020

 

Zapytanie ofertowe - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Zał. nr 1 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 03.02.2020

Zał. nr 2 - Wykaz usług - [DOC]- data umieszczenia 03.02.2020

Wyjaśnienia - [PDF] - data umieszczenia 04.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 18.02.2020

Oznaczenie sprawy: DT.OT/224/02/2020

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

Załącznik nr 5 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 20.01.2020

 

W związku z zapytaniami dot. treści IWZ, otrzymanymi w dniu 23 stycznia 2020 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 - data umieszczenia 24.01.2020 r.

 

Wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.02.2020

 

Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/01/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 13.01.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 1 - Protokół z wizji lokalnej - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 25a ust. 1 - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 3 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 15 - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 22 - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 7 - Oświadczenie - podatki i opłaty lokalne - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 10 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno-Użytkowy - [DOC] - data umieszczenia 13.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - Zmiana terminu składania ofert - data umieszczenia 24.01.2020

 

 

Zamawiający przewiduje dodatkowy termin wizji lokalnej.                                                                                                Wizja lokalna odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 27.01.2020

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 28.01.2020

Program Funkcjonalno-Użytkowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 28.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 28.01.2020

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 03.02.2020

Oznaczenie sprawy:14/D/2019

Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 22.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC]- data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [EXL] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 22.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 02.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 06.12.2019

Oznaczenie sprawy:13/D/2019

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

 

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2019 r., do godz. 14.00

Istotne Warunki Zamówienia -  po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 12.11.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 15.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 05.12.2019

Oznaczenie sprawy:12/U/2019

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 1- Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 2 - Wykaz usług - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 3 - Wykaz narzędzi, urządzeń - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 4 - Wykaz osób - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

Załącznik 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 08.11.2019

 Wyjaśnienia treści IWZ- [PDF] - data umieszczenia 13.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 25.11.2019

Oznaczenie sprawy:10/D/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 10.10.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 16.10.2019

Istotne Warunki Zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 16.10.2019

W związku z zapytaniami dot. treści IWZ, otrzymanymi w dniu 17 października 2019 r., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 października do godz. 12.00- data umieszczenia 17.10.2019

 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 18.10.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.10.2019

Załącznik nr 3 - Wzór umowy- po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 18.10.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [PDF] - data umieszczenia 29.10.2019

 

Oznaczenie sprawy: 9/U/2019

 

Istotne Warunki Zamówienia - [PDF] - data umieszczenia 26.09.2019

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

Wyjaśnienia treści IWZ - [PDF] - data umieszczenia 03.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [PDF] - data umieszczenia 10.10.2019

Oznaczenie sprawy: 7/D/2019


Ogłoszenie o zamówieniu - [PDF] - data umieszczenia 17.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Części 1-24 - [EXL] - data umieszczenia 17.09.2019-

Załącznik nr 2 - Formularz oferty - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 25a ust.1 - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - [DOC] - data umieszczenia 17.09.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 23.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 23.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 23.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach - [EXL] - data umieszczenia 23.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [PDF] - data umieszczenia 23.09.2019

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 25.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 25.09.2019

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach - [EXL] - data umieszczenia 25.09.2019

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 25.09.2019

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - [PDF] - data umieszczenia 26.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-po zmianie - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach - [DOC] - data umieszczenia 26.09.2019

Informacja z otwarcia ofert - [PDF] - data umieszczenia 02.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania - [DOC] - data umieszczenia 25.10.2019

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->