News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

History

For Media

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Conference Centre

Library

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

Contact

Laboratory of Electrostatic Methods of Bioencapsulation
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-06
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Kandydat na to stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

stopień doktora w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna;

Dorobek naukowy:

udokumentowany minimum 2 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i konferencjach indeksowanych na Web of Science;

Doświadczenie zawodowe:

 1. doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo – badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni  w tym znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz umiejętność programowanie w środowiskach Matlab i Python, znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office, umiejętność akwizycji sygnałów i obrazów medycznych i biologicznych ;
 2. udział w projektach badawczych polskich i zagranicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 2. Umiejętność pracy zespołowej

Osoby zainteresowana prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia i stopnia naukowego (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji. o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017.

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

Scientific Awards

 • Slider-Right-Midle-EN-08
 • Slider-Right-Midle-EN-06
 • Slider-Right-Midle-EN-02
 • Slider-Right-Midle-EN-01
 • Slider-Right-Midle-EN-05
 • Slider-Right-Midle-EN-03
 • Slider-Right-Midle-EN-07
 • Slider-Right-Midle-EN-04

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

-->