Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Praca i Staże
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

BIP

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0032/17-00

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk”  (Umowa o dofinansowanie  Nr  POIS.01.03.01-00-0032/17-00   z dnia 4.07.2019) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1 i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu (par 4 pkt 18 i 19), Dyrekcja Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie informuje, że o wyżej wskazanych nieprawidłowościach i nadużyciach można powiadamiać poprzez:

1. adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. formularz elektroniczny:( link do strony )

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) koncentruje swoje prace badawcze na dwóch głównych obszarach. Poniżej wymieniono najważniejsze zagadnienia badawcze w obrębie tych obszarów:

1. Biopomiary i komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy diagnostyki medycznej

1.1. Biopomiary dla poprawy jakości diagnostyki medyczne

Bioczujniki i mikrosystemy do analizy wielkości biochemicznych (urządzenia typu lab-on-a-chip). Mapy elektrokardiograficzne wysokiej rozdzielczości. Pomiary laserowo-dopplerowskie do monitorowania i obrazowania mikroperfuzji tkanek. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni do monitorowania i obrazowania utlenowania tkanek. Suche testy chemiczne i biochemiczne. Badania czynności okoruchowejNieinwazyjne pomiary parametrów układu oddechowego.

1.2. Komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy jakości diagnostyki medycznej

Komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazów w obrazowaniu medycznym. Analiza sygnałów i obrazów z wykorzystaniem teorii chaosu i geometrii fraktalnej. Wizualizacja i analiza trójwymiarowa struktur biologicznych w komórce i na poziomie populacji komórek oraz wizualizacja i analiza ruchliwości komórek. Wczesne rozpoznawanie komórek raka pęcherza moczowego. Przetwarzanie i analiza biomedycznych baz danych. Analizy EEG i EMG.

2. Wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

2.1. Techniczne wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

Biokompatybilne, płaskie półprzepuszczalne membrany dla zastosowań biomedycznych. Hodowla komórek i inżynieria tkankowa zorientowane na odbudowę wątroby i różnicowania komórek macierzystych. Hybrydowe biosystemy wspomagania i kontroli produkcji substancji regulacyjnych, w tym o działaniu przeciwnowotworowym i insuliny. Techniki membranowe do pozaustrojowego oczyszczania krwi. Ksenotransplantacja wysp trzustkowych. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne wspomagające monitorowanie i leczenie wybranych chorób przewlekłych (zwłaszcza cukrzycy). Techniczne wspomaganie leczenia zaburzeń czynności i funkcji układu oddechowego. Badanie uszkodzeń i transplantacja rdzenia kręgowego. Badanie funkcji kontrolnej motoneuronu w normie i patologii. Elektroterapia w zaburzeniach rytmu serca i hemodynamiki.

2.2. Modele matematyczne i symulacje komputerowe funkcjonowania narządów

Teoria transportu membranowego. Transport płynów i substancji rozpuszczanych w dializie otrzewnowej i hemodializie. Modelowanie komputerowe i hybrydowe wspomaganie układu krążenia i układu oddechowego. Modelowe układu oddechowego człowieka i sztucznej wentylacji płuc. Modelowanie struktury mięśni i mechanizmu generowania sił w komórkach. Model "wirtualnego pacjenta" do symulacji terapii nerko-zastępczych.

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły

 

 

 

 

 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Instytut ma długoletnią historię w szkoleniu i nagradzaniu młodych ekspertów inżynierii biomedycznej. Jest jedną z dwóch instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2009 roku w Instytucie prowadzone są Studia Doktoranckie. IBIB PAN jest krajowym koordynatorem Sieci Inżynierii Biomedycznej w Polsce (BIOMEN), był koordynatorem i współrealizatorem krajowego projektu Foresight dotyczącego opracowania "Scenariuszy Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce do 2020 r.". Według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut jest instytucją pierwszej kategorii, umiejscowioną na 4 pozycji spośród 53 instytucji z grupy jednostek badawczych w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne".

W 2008 r. IBIB PAN wszedł do nowo ustanowionego konsorcjum BIOCENTRUM Ochota, w skład którego wchodzą również: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej .

W chwili obecnej Instytut zatrudnia 140 pracowników włączając 12 profesorów zwyczajnych i 11 profesorów nadzwyczajnych.

Od 2017 r. roku struktura Instytutu składa się z 4 zakładów oraz samodzielnej Pracowni Środowiskowej:

  • ZAKŁAD I - Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych
  • ZAKŁAD II - Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych
  • ZAKŁAD III - Metod Obrazowania Mózgu i Badań Czynnościowych Układu Nerwowego
  • ZAKŁAD IV - Modelowania i Wspomagania Funkcji Narządów Wewnętrznych

           Zakres badań Instytutu w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te mają charakter interdyscyplinarny.

 

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  butt projekty
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły
   
  szkoły
   
  POIS

Lokalizacja: ul. Ks. Trojdena 4
                  02-109 Warszawa
                  POLAND

Telefon:      (+4822)6599143 - centrala,

                 (+4822) 5925900
                  (+4822)6586050,
                  (+4822)6582877

E-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:        http://www.ibib.waw.pl

Dyrektor:    Prof. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

NIP:           525-00-09-453

Regon:       000570832

 

 

 bip  INFORMACJE DODATKOWE
         dane
   
  obszary
   
  praca
   
  dokumenty
   
  sprawozdania
   
  zamówienia
   
  szkoły

 

 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->