Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Projekty
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-01
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

 

UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00

 

Strona internetowa projektu: http://phd.ipipan.waw.pl/

 

Kierownik projektu w IBIB PAN: prof.dr hab. Jacek Waniewski

 

Projekt jest realizowany przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) w partnerstwie z Instytutem Badań Systemowych PAN (IBS PAN) i Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN).

Projekt jest skierowany do tzw. BO (Beneficjentów Ostatecznych). Kandydaci na BO muszą posiadać tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Projekt kieruje się zasadą równości szans:
„Jako cele na wszystkich etapach wdrażania funduszy strukturalnych Unia Europejska wskazuje zniesienie nierówności oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. Równość szans jest w PO KL pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem”. (Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, str. 143).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, PROMOCJA PROJEKTU, REKRUTACJA I KOORDYNACJA ZADAŃ

Okres realizacji zadania wrzesień 2010 – grudzień 2015.
W ramach tego zadania, m.in., odbędą się dwie międzynarodowe konferencje, pierwsza w 2012 r., druga w 2015 r., dla BO, społeczności akademickiej i naukowej z Polski i z zagranicy oraz wszystkich zainteresowanych badaniami i interdyscyplinarnymi zastosowaniami technologii informacyjnych.

2. NOWE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Realizowane będą dwie pełne 3-letnie edycje studiów doktoranckich. Każda edycja przyjmie 20 BO. Rozpoczęcie I edycji planowane jest w październiku 2011 r. II edycja powinna rozpocząć się w październiku 2012 r. BO otrzymają nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium oraz sieć inter- i intranetową wyrównujące szanse w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia.
Projekt przewiduje dofinansowanie 10 monografii naukowych – w jednolitej serii akademickiej, wsparcie finansowe 50 publikacji BO w wysoko punktowanych wydawnictwach oraz 12 udziałów BO w międzynarodowych konferencjach i szkołach letnich.

3. PROGRAM STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW

Okres realizacji zadania październik 2011 – czerwiec 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Będą zróżnicowane i uzyskanie ich będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans. Stypendia będą przyznawane już od I roku studiów doktoranckich na każdy kolejny semestr studiów. W związku z decyzją Ministra od dnia otrzymania przez nas w/w decyzji, IPI PAN nie będzie potrącała podatku dochodowego od stypendiów naukowych wypłacanych doktorantom w ramach projektu.

4. PROGRAM STYPENDIALNY DLA PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH Z POLSKI I Z ZAGRANICY

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Obejmować będą okresy jedno- lub dwutygodniowe. Obejmować będą koszty specjalistycznych wykładów, seminariów, recenzji prac przejściowych, projektów i studiów przypadku (case study) oraz koszty przygotowania materiałów dydaktycznych.

5. PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH DOKTORÓW DO 35 R. ŻYCIA (POSTDOKÓW)

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Będą zróżnicowane i uzyskanie ich będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans.

6. STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE DLA DOKTORANTÓW I POSTDOKÓW

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015. Staże 3-miesięczne będą przyznawane na zasadach konkursu. Wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana i przyznanie staży będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans.

7. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015. Kursy e-learningowe są poszerzeniem i wzbogaceniem oferty dydaktycznej projektu oraz przyczyniają się do wyrównania szans BO w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->