W dniach 25-28 września prowadzone są rozmowy z kandydatami na Studia Doktroanckie w naszym Instytucie.
Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą elekrtoniczną do dnia 29 wrzesnia br.

PlakatSD