Zapraszamy do Naszego Instytutu na Studia Doktoranckie.
Rekrutacja na studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018, zostanie przeprowadzona w dniach 25-28 września.

http://www.ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/aktualna-rekrutacja

 

Proponowane tematy rozpraw doktorskich:

 

 1. Opracowanie sposobu otrzymywania skafoldów typu 3D
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
 2. Zastosowanie poroforów z nanowłóknin do wytwarzania polimerowych skafoldów komórkowych
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska
  Opiekun pomocniczy: dr inż. Marcin Grzeczkowicz
 3. Elektrostatyczne wytwarzanie nanowłóknin polimerowych o strukturze makroporowatej
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Lewińska
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Marcin Grzeczkowicz
 4. Opracowanie metod automatycznej analizy obrazów skrawków tkanek
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Anna Korzyńska
 5. Elektroaktywna biofunkcjonalizowana warstwa podłożowa do hodowli komórkowych pochodzenia wątrobowego w warunkach dynamicznych
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Pijanowska
  Opiekun pomocniczy: Dr Krzysztof Pluta
 6. Mikroukład analityczny do badania ekspresji wybranych białek funkcyjnych syntetyzowanych w wątrobie
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Pijanowska
 7. Platforma do równoczesnej analizy obrazów fMRI i sygnałów EEG
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 8. Modelowanie i analiza zmienności rytmu serca
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 9. Symulacja systemów kontroli korowo-podkorowych centralnego układu nerwowego
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 10. Fuzja fMRI i fNIRS w diagnostyce choroby Alzheimera
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun naukowy: Prof. Piotr Bogorodzki
 11. Rozwój metod optycznych obrazowania mózgu na modelu zwierzęcym
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Dariusz Janusek
 12. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz sakadometrii do oceny zmian neurodegeneracyjnych
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Piotr Sawosz
 13. Nieinwazyjne obrazowanie aktywności kory mózgowej przy użyciu techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni podczas wielowątkowego pobudzenia (chodzenie, bodźce wzrokowe, słuchowe)
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Anna Gerega
 14. Zastosowanie techniki NIRS do oceny plastyczności mózgu u pacjentów z porażeniem dolnej części ciała podczas rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun naukowy: Prof. Roman Maniewski
 15. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny sprzężenia nerwowo-naczyniowego skorelowanego z falami Sharp-Ripple w hipokampie u małych zwierząt doświadczalnych
  Opiekun naukowy: Prof. Tiaza Bem
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
 16. Eksploracja wybranych zbiorów danych biomedycznych przy wykorzystaniu funkcji kryterialnych typu CPL
  Opiekun naukowy: Prof. Leon Bobrowski
 17. Analiza czynności kory i hipokampa u myszy w trakcie nauki zadania przestrzennego przez obserwację
  Opiekun naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Tiaza Bem
  Opiekun pomocniczy: Prof. dr hab. Pierre Meyrand
 18. Modelowanie wpływu informacji czuciowej na działanie sieci rdzeniowych kontrolujących lokomocję
  Opiekun naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Tiaza Bem
 19. Badanie potencjałów wywołanych w ośrodkach korowych swoistych i nieswoistych dla bodźca
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska
 20. Eksploracja baz danych o biomarkerach, genotypach, śmiertelności i współchorobowości pacjentów z niewydolnością nerek
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jacek Waniewski
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Małgorzata Dębowska
 21. Matematyczne modelowanie przejścia epitelialno-mezenchymalnego i strukturalnych zmian w otrzewnej u pacjentów na dializie otrzewnowej
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jacek Waniewski
 22. Analiza wpływu wybranych czynników i stanów patologicznych na komórki śródbłonka ludzkiego w hodowlach in vitro
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw
 23. Opracowanie systemu wspomagającego osiągnięcie i utrzymanie właściwej masy ciała
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw

Szczegóły na stronie: http://ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/aktualna-rekrutacja