Polska Akademia Nauk

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Biuletyn Informacji Publicznej

Nauka Polska

Urząd patentowy

 

 Wspieranie działalności naukowej 

Narodowe Centrum Nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

 Programy Ramowe Unii Europejskiej 

Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy

Siódmy Program Ramowy

 

 Baza publikacji

Web of Science

InCites Journal Citation Reports

ISI Web of Knowledge Journal Citation Report

Lista czasopism punktowanych MNiSW

Polska Bibliografia Naukowa

Google Scholar

Science Direct

Scopus

Pubmed

BazTech

ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 Inne

Resolve a DOI

ResearchGate

 www.ibib.waw.pl/debata