Podstawowe informacje, dokumenty i procedury dotyczące Studium Doktoranckiego IBIB PAN

  

REKRUTACJA

 IBIB PAN prowadzi nabór Kandydatów na czteroletnie, stacjonarne, interdyscyplinarne studia doktoranckie.

SZANSA ZDOBYCIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH W DYSCYPLINIE BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Doktorantom oferujemy:
• rozwijanie swoich zainteresowań i pasji naukowych wśród wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej,
• możliwość współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
• atrakcyjne stypendium (2000 PLN netto) oraz możliwość udziału w projekcie POWER OchDok! (+1000 PLN netto)
• dostęp do pakietu medycznego i sportowego.

W czasie studiów szczególny nacisk nałożony będzie na prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz podnoszenie kwalifikacji własnych młodej kadry naukowej.

 

 • Informacja dla kandydatów do Studium Doktoranckiego IBIB PAN

   Wymagane dokumenty
  - Podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie
  - Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o terminie planowanego ich zakończenia,
  - Życiorys naukowy,
  - List motywacyjny,
  - Oświadczenie przyszłego opiekuna/promotora o dopuszczeniu kandydata do procedury naboru w ramach zgłoszonego tematu,
  - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nową procedurą RODO (należy pobrać i złożyć  pierwszą stronę dokumentu)
  - Opcjonalnie - zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności, w tym znajomość jęz. obcego.

 • Scenariusz dla kandydata na Studium Doktoranckie

  Plan działania:

  1. Uzgodnienie tematu z przyszłym opiekunem-promotorem
  2. Złożenie kompletu dokumentów do dnia 18 czerwca 2018r.  w Dziale Kadr Instytutu tel. 022 659 91 43 w. 703

 

 

 • Ramowy Program Dziennych Studiów Doktoranckich w IBIB PAN

REGULAMINY

POZOSTAŁE  ROZPORZĄDZENIA, USTAWY