INFORMACJA O NABORZE NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Dodatkowy nabór na studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018.

Kandydatów prosimy o wcześniejszy kontakt z autorami projektów prac doktorskich w celu uzgodnienia szczegółów.

Dokumenty (odpis dyplomu; podanie wraz z danymi kontaktowymi zawierającymi obowiązkowo adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; opinię samodzielnego pracownika naukowego oraz ew. dokumenty dodatkowe) prosimy składać w Dziale Kadr Instytutu do 20 września 2018 r.

 

 Proponowane tematy rozpraw doktorskich:

 1. Rola hipokampalnych komórek miejsca w uczeniu przez obserwację
  Opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem, prof. nadzw.
 2. Eksploracja danych biomedycznych przy użyciu wybranych technik uczenia maszynowego
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leon Bobrowski
 3. Opracowanie skafoldów typu 3D z biodegradowalnych co-poliestrów
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
 4. Zastosowanie metod nieliniowych do analizy obrazów i sygnałów w diagnostyce i w monitorowaniu terapii uzależnień i ich skutków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 5. Metody analizy obrazów w patologii cyfrowej
   Opiekun naukowy: dr hab. Anna Korzyńska, prof. nadzw.
 6. Optymalizacja stężenia dwuwęglanów w płynie dializacyjnym podczas hemodializy z wykorzystaniem modelowania matematycznego
  opiekun naukowy: prof. John Kenneth Leypoldt
  opiekun w IBIB PAN: prof. dr hab. Jacek Waniewski
 7. Opracowanie systemu wspomagającego osiągnięcie i utrzymanie właściwej masy ciała
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw.
 8. Elektrostatyczne wytwarzanie nośników leków wziewnych o złożonej strukturze
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska, prof. nadzw.
  Opiekun pomocniczy: dr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska
 9. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny sprzężenia nerwowo-naczyniowego skorelowanego z falami z ang. Sharp-Ripple waves w hipokampie u małych zwierząt doświadczalnych
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem, prof. nadzw.
 10. Badania nad metodyką oceny ukrwienia kory mózgowej - Arterial Spin labelling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. nadzw. 
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Michał Kacprzak
 11. Zastosowanie technik optycznych do oceny procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Piotr Sawosz
 12. Zastosowanie techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny zmian hemodynamicznych mózgu podczas przezczaszkowej symulacji elektromagnetycznej
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun pomocniczy: dr Anna Gerega
 13. Biofunkcjonalizowane warstwy podłożowe do hodowli komórek pochodzenia wątrobowego z możliwością bezpośredniej ich stymulacji/oceny adhezji
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
   Opiekun pomocniczy: dr Krzysztof Pluta
 14. Mikroukład bioanalityczny do jednoczesnych oznaczeń wybranych parametrów hodowli komórek pochodzenia wątrobowego
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
 15. Zbadanie funkcji sterujących wysokoprogowych motoneuronów człowieka
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Piotrkiewicz
 16. Analiza bioinformatyczna medycznych baz danych
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska
 17. Modelowanie metabolizmu mineralnego i kostnego u pacjentów z niewydolnością nerek
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska
 18. Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego: modelowanie matematyczne propagacji fali pulsu w drzewie tętniczym
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska, dr Jan Poleszczuk
 19. Modelowanie interakcji układ odpornościowy - nowotwór na poziomie pojedynczych komórek
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr Jan Poleszczuk
 20. Modelowanie synergii pomiedzy radioterapią i immunoterapią w celu maksymalizacji efektu terapeutycznego u pacjentów z rozsianym nowotworem
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr Jan Poleszczuk