Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Galeria

Pomoc

Pracownia Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-20
home 001 24px mail 001 24 bip text   

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski - Kierownik Pracowni
Dr inż. Ewa Łukowska
Dr inż. Cezary Wojciechowski
Mgr Joanna Nowak

Aktualna tematyka badawcza
Tematyka badawcza Pracowni składa polega na opracowywaniu, badaniu i modyfikowaniu membran półprzepuszczalnych. Membrany te przeznaczone są do celów biomedycznych, biotechnologicznych i analitycznych. Membrany te są zasadniczo wykonywane z polisulfonów i polieterosulfonów jako materiałów membranotwórczych. W razie potrzeby wykonywane są również z innych Polimerów.
Membrany kapilarne opracowywane są w dwóch wersjach: podstawowej z gładkimi ścianami i w wersji z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną. W obu przypadkach w zależności od modyfikacji membrany mają punkty odcięcia od 10 kD do około 50 kD i są nie cytotoksyczne. Dzięki temu mogą one służyć zarówno do klasycznych procesów filtracyjnych, do celów biotechnologicznych a również do enkapsulacji komórek zwierzęcych lub ludzkich i mikroorganizmów.

Zdjęcie membrany kapilarnej z rozwiniętą wewnętrzna powierzchnią wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego.

Parametry konkretnych membran (ultrafiltracja, punkty odcięcia) są opracowywane w zależności od zapotrzebowania. Szczególnie istotna jest problematyka związana z membranami kapilarnymi o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Membrany te charakteryzują się znacznie korzystniejszymi parametrami hydraulicznymi w porównaniu z kapilarami klasycznymi przy zachowaniu pozostałych właściwości. Mogą one okazać się niezwykle cenne przy enkapsulacji i bioreaktorach kapilarnych. Dla membran tych opracowywana jest unikalna metoda powiększania porów w już gotowych kapilarach. Dzięki temu możliwe staje się otrzymywanie membran o kontrolowanych i programowanych punktach odcięcia. Membrany takie mają umożliwić selektywne frakcjonowanie białek, a w szczególności białek osocza.
Membrany płaskie otrzymywane w pracowni dzielą się na trzy zasadnicze typy. Pierwszy z nich to membrany szerokoporowate przeznaczone do hodowli komórkowych typu 3D. Sprawdziły się one w hodowli hepatocytów i chondrocytów. Wyhodowane na tych membranach chondrocyty (współpraca z CMKP) doskonale sprawdziły się jako wszczepy regeneracyjne u królików (kolana). Membrany te mają unikalną budowę charakteryzującą się występowaniem dwóch rodzajów porów, makroporów jako miejsca do rozwoju komórek i makroporów zapewniających transport.

Photomicrograph of inside widely porous membrane with chondrocytes (lyophilized sample)
Kolejne membrany płaskie służą do powierzchniowego wiązania białek. Mają one służyć do otrzymywania suchych testów immunologicznych i immunoenzymatyczncy. Dlatego tez membrany te są powierzchniowo modyfikowane chemicznie i plazmowo, tak aby uzyskać jak najwyższą skuteczność wiązania białek na jednostce powierzchni. Membrany płaskie na nośnikach celulozowych służą do otrzymywania suchych testów przeznaczonych do analiz mediów zawierających zawiesiny i osady jak np. pełna krew, soki owocowo-warzywne albo różne typy ścieków. W zależności od przeznaczenia membrany dla membran tych opracowuje się różną charakterystykę filtracji.
Najnowsza częścią badań jest uzyskiwanie membran kompozytowych. Membrany te składaja się z warstw nośnych z polisulfonów o różnych porowatościach, grubościach i różnym typie powierzchni zewnętrznych i z warstw żelowych związanych w sposób kontrolowany z powierzchnią polisulfonu. Membrany takie maja służyć do hodowli komórek skóry i naskórka. Docelowi mają posłużyć jako alogeniczne opatrunki w przypadku masywnych ubytków naskórka czy skóry. Membrany te charakteryzują się możliwością wygodnego odspojenia warstwy żelowej od polisulfonowej.

Słowa kluczowe: membrany półprzepuszczalne, bioreaktory, skafoldy polimerowe, membrany kapilarne, sucha chemia, hodowla chondrocytów

Publikacje w czasopismach z Thomson Scientific Master Journal List
1. K. B. Starowieyski, Chwojnowski A., Jaworski K., Lewiński J., Zachara J. – Synthesis and purification of trimethylgallum for MOCVD. – Appl. Organometall Chem. 14(2000)616-622.
2. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K., Wojciechowski C., Świątek P., Szczepaniak M., Bukowski J., Kożuchowski M. – Semipermeable polysulfonic membranes for the obtaining of dry tests – Desalination 163(2004)93-101.
3. Kinasiewicz A., Dudziński K., Chwojnowski A., Weryński A., Kawiak J. – Three-dimensional culture of hepatocytes on spongy polyethersulfone membrane developed for cell transplantation. Transplant. Proc. 39(9)(2007) 2914-6.
4. Kiansiewicz A., Smietanka A., Dudzinski K., Chwojnowski A., Gajkowska, Werynski A. – Spongly polyetherosulfone membrane for hepatocte cultivation. Studies on hepatoma C3A cells – Artificial Organs 32/9(2008)747-752.
5. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Study of semi-permeable membranes deposited on cellulose suport. – J. Membrane Sci. 313(2008)296-303.
6. Łukowska E., Pijanowska D., Chwojnowski A. – A New polimeric suport for enzyme immobilization for Bionicroreactors – Polish J. Chem. 92(2008) 1265-1272.
7. Płończak M., Czubak J., Hoser G., Chwojnowski A., Kawiak J., Dudziński K., Czumińska K – Repair of articular cartilage defects with cultured chondrocytes on polysulphonic membrane: experimental studies in rabbits – Biocyb. and Biomed. Eng. 28(2008) 87-93.
8. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – New type of hollow fiber membrane for cell and microorganisms cultivation and encapsulation – Desalination 240(2009)9-13.
9. Kupikowska B., Lewińska D., Dudziński K., Jankowska-Śliwińska J., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Chwojnowski A. – The influence of changes in the composition of the membrane-forming solution on the structure of alginate-polyethersulfone microcapsules - Biocyb. and Biomed. Eng – 29/3(2009) 61-69.
10. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E. – Polysulphone and polyethersulphone hollow fiber membranes with developed inner surface as material for bio-medical applications - Biocyb. and Biomed. Eng – 29/3(2009)47-59.
11. Dudziński K., Chwojnowski A., Gutowska M., Płończak M., Czubak J., Łukowska E., Wojciechowski C. – Three dimensional polyethersulphone scaffold for chondrocytes cultivation – the future supportive material for articular cartilage regeneration; Biocybernetics and Biomedical Engineering 30(3)(2010) 65 – 76.
12. Wojciechowski C. , Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Evaluation of separation characteristic of polysulfone membranes modified by polymer solvents etching – Desalination Water Treatment 35(2011)263-270.
13. Lewińska D. , Chwojnowski A., Wojciechowski C., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Weryński A. – Electrostatic droplet generator with 3-nozzle head for microencapsulation of living cells in hydrogel covered by synthetic polymer membranes – Sep. Sci. Techn. 47(2012)463-469.
14. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Łukowska E., Nowak J., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M. – Studies on the structure of semi-peremable
membranes by means of SEM. Problems and potential sources of errors. – Biocybernetics and Biomedical Engineering. 32(2012)41-54.
15. Łukowska E., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Sabalińska S., Ciechanowska A., Czapiewska G. – Preparation of suflonathed polysulfone membrane for enzymem immobilisation. Biocyb. and Biomed. Eng – 32/2(2012)77-86.
16. Płończak M., Czubak J., Chwojnowski A., Kupikowska-Stobba B. – Culture of human autologus chondrocytes on polysulfonic membranes – preliminary Studies. Biocyb. and Biomed. Eng – 32/3(2012)63-68.
17. Chwojnowski A., Przytulska M., Wierzbicka D., Kulikowski J., Wojciechowski C. - Membranes’ porosity evaluation by computer-aided analysis of SEM images – A preliminary study- Biocyb. and Biomed. Eng – 32/4(2012)65-75.

Monografie
1. Chwojnowski A. – Sucha chemia – Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003. ISBN 83-87674-60-5.
2. Chwojnowski A. – Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe – Wydane przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa 2011 ISBN
978-83-901334-8-5

Publikacje w pozostałych czasopismach recenzowanych
1. Piątkiewicz W., Goch H., May M., Chwojnowski A., Weryński A., Chlubek N. and Nałęcz M. – Fouling effect in membrane filtration - Progress in Artific. Organs (1983)655-660.
2. Wójcicki J., Krzymień J. , Lilpop B., Bielawski S., Plechanow J., Chwojnowski A. - Badania i zastosowania kliniczne programowanych dozowników insuliny - Wybrane Problemy Inżynierii Biomedycznej str.: 399-409; Monografia pod redakcją M. Nałęcza, Warszawa 1983.
3. Tomaszewski L., Chwojnowski A. – Suche testy do szybkiej diagnostyki medycznej - Monografia "Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej", Tom II Biopomiary str.: 576; Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 1990.
4. Orzechowski A., Chwojnowski A. – Technologiczne aspekty produkcji doświadczalnej szybkich testów paskowych "Analtest Complex" do kompleksowej analizy moczu – Polimery 11/12(1992)540-542.
5. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Dry test for the determination of sulphonamides in blood plasma - Biocyb. and Biomed. Eng. 14/3-4(1994)37-44.
6. Chwojnowski A., Ptaszyński P. – Membrane processing of whey and milk – Monografia “Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental problems”, Edytorzy: Howell J.A., Noworyta A., ISBN 83-7085-112-6 str.: 315-320.
7. Ptaszyński P., Chwojnowski A. – Application of capillary mass exchangers to biological phenol utilisation - Monografia “Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental problems”, Howell J.A., Noworyta A., ISBN 83-7085-112-6 str.: 251-256.
8. Chwojnowski A. - Quick Tests in Medicine Diagnostics and Environmental Monitoring - Biocyb. and Biomed. Eng. 19/1 (1999)13-26.
9. Chwojnowski A., Łukowska E., Ziółkowska A., Sabalińska A. - Role of protective polymers in dry tests construction - Biocyb. and Biomed. Eng. 19/2(1999)87-97.
10. Chwojnowski A. – Optyczne sposoby odczytu suchych testów kolorymetrycznych. Przegląd metod. – Acta Bio-Optic. Infor. Med. 5/(1999)103-111.
11. Chwojnowski A., Ziółkowska A. - Selected aspect of the evaluation and selection of dry tests for glucose and urea determination in blood - Biocyb. and Biomed. Eng. 20/2(2000)111-123.
12. Chwojnowski A. - Dry tests: their principle, construction, and application – Proc.of SPIE. 4535(2000)55-73.
13. Łukowska E., Chwojnowski A. – Szybki test do oznaczania aldehydu glutarowego w roztworach dezynfekcyjnych – Acta Bio-Optica 6(2000)67-72.
14. Chwojnowski A., Chwojnowska Z., Łukowska E., Dudziński K. - Methods determinations of ascorbic acids (Vitamin C) in biological fluids and in human diet - Biocyb. and Biomed. Eng. 21(2001) 121-141.
15. Chwojnowski A. – Suche testy medyczne – normalizacja metod analitycznych. – Normalizacja 3(2002)6-10.
16. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych w suchych testach – Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej „Inżynieria środowiska” 46(2002)453-460.
17. Dudziński K., Chwojnowski A., Łukowska E. – Zastosowanie polisulfonów i polieterosulfonów do wytwarzania membran półprzepuszczalnych – Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej „Inżynieria środowiska” 47(2002)13-18.
18. Granicka L., Kaczmarek-Baranek Ż., Chwojnowski A., Kawiak J. – Badanie wpływu silanizacji na właściwości transportowe membran do immunoizolacji - Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej „Inżynieria środowiska” 47(2002)37-44.
19. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Suche testy Kolorymetryczne – Działalność naukowa PAN, wybrane zagadnienia 13(2002)83-84.
20. Łukowska E., Dudziński K., Chwojnowski A., Ulanowski W. – Suchy test do szybkiego oznaczania stężenia salicylanów w osoczu - Acta Bio-Optica 8(2002)1-4.
21. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Reflectometric Reading of Dry Test for Vitamin C Determinations in Juices, Problems and Difficulties – Proc.of SPIE 5064(2002)158-166.
22. Granicka L.H., Chwojnowski A., Kawiak J. – Polypropylene Surface Modified Hollow Fibers for Immunoisolation of Cells - Biocyb. and Biomed. Eng. 24(2004)59-67.
23. Chwojnowski A. – Fast tests in the service of a human being’s environment. - Ecological Chem. Eng. 11(2004)1149-1166.
24. Chwojnowski A. – Obiektywny odczyt suchych testów. – Elektronika 12(2005)83-87.
25. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska. E. – Effects of hypochlorite treatment on transport-separation properties of polysulfone capillary membranes. - Problemy eksploatacji-Maintenance problems. 3(2013)17-26.
Patenty przyznane
1. Chwojnowski A., Tatarkiewicz K., Piątkiewicz W., Deszczyńska K., Rawicz K. – Urządzenie do nasycania podłoża testów biologicznych a zwłaszcza medycznych - Wzór użytkowy W 47917; 3.04.1985 Dla tego patentu również prawa ochronne jako patent NRD: Verfahren zur gleichmäßigen Imprägnierung des Substrates der biologischen Diagnostiktest, insbesondere der biomedizinischen mit Imprägnierungsmitteln und Einrichtung zur Realisierung dieses Verfahrens - DDR Patent D 244640; 1987r. i prawa ochronne jako patent ČSR: Zpsob rovnomrnimpregnace substrtu biologickch diagnostickch testa zaizeni k provdni zpsobu - ČSR Patent 255868; 1987r.
2. Żaczek K., Mania M., Chwojnowski A. – Sposób równomiernego nasycania podłoża diagnostycznych testów, urządzenie do równomiernego nasycania podłoża diagnostycznych testów - Patent PL 155480; 5.01.1988r.
3. Chwojnowski A., Morka R., Żaczek K. – Urządzenie tnące - Wzór Użytkowy PL 52669 8.12.1991 48. Żaczek K., M. Mania, A. Chwojnowski - Sposób suszenia wstęgi materiału i urządzenie do suszenia wstęgi materiału - Patent PL 160763; 14.12.1989r.
4. Chwojnowski A., Dulęba A., Zaczek K. – Urządzenie podklejająco-tnące. – Patent PL 164484; 8.021991 r.
5. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Pasek probierczy do wykrywania substancji zawartych w płynach – Wzór Użytkowy PL 52316; 20.06.1990r.
6. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Urządzenie do wytwarzania paska probierczego do wykrywania substancji zawartych w płynach - Wzór Użytkowy PL 52319 ; 20.06.1990r.
7. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Szybki test do wykrywania i półilościowego oznaczania mocznika w płynach biologicznych, zwłaszcza w surowicy i w pełnej krwi oraz sposób jego wytwarzania – Patent PL 166404; 13.01.1992r.
8. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Zestaw testowy do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania sulfonamidów w płynach biologicznych, zwłaszcza w plazmie krwi oraz sposób jego wytwarzania – Patent PL 168145; 13.01.1992r.
9. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Pasek testowy do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania sulfonamidów w płynach biologicznych, zwłaszcza w plazmie krwi oraz sposób jego wykonania – Patent PL 166420 13.01.1992r.
10. Chwojnowski A., Starowieyski K. B. – Sposób oczyszczania trialkilogalu – Patent PL 165252; 17.12.1991r
11. Starowieyski K. B., Chwojnowski A., Synoradzki L. – Sposób wytwarzania trialkilogalu – Patent PL 166723; 24.12.1991r.
12. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Sposób wydzielania trialkilogalu z jego kompleksów – Patent PL 175290; 23.03.1993r.
13. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Sposób otrzymywania aktywnego stopu indowo-magnezowego – Patent PL. 169088; 23.03.1993r.
14. Chwojnowski A., Łukowska E. – Suchy test do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania aldehydów w roztworach wodnych, zwłaszcza aldehydu glutarowego w roztworach dezynfekcyjnych oraz sposób wytwarzania suchego testu – Warszawa Patent RP 192869; 2000.12.15 przyznany 2006r.
15. Starowieyski K. B., Woźniak R., Chwojnowski A. – Sposób otrzymywania trialkiloglinu – Patent PL 193735 10.02.2002 przyznany 2007r.
16. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Materiał na pola testowe, zwłaszcza suchych testów oraz sposób jego otrzymywania – Patent PL 203559, zgłoszony 10.04.2003, przyznany 30.10.2009
17. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Półprzepuszczalna Membrana polimerowa na podłożu włóknistym do szybkich testów chemicznych – Patent PL 206476, przyznany 17.03.2010
18. Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Sposób powiększania porów w polimerowych membranach półprzepuszczalnych – Patent PL 209726 z dn. 18.04.2011
19. Lewińska D., Chwojnowski A., Jankowska-Śliwińska J., Weryński A. – Mikrokapsułki zawierające substancje biologicznie aktywne, zwłaszcza żywe komórki i/lub mikroorganizmy, ewentualnie genetycznie modyfikowane, sposób ich wytwarzania oraz urządzenie do stosowania tego sposobu – Patent PL 208383 z dn. 29.04.2011
20. Chwojnowski A., Dudziński K. – Szerokoporowaty podkład do hodowli komórkowych 3D – Patent PL 211793 z dn. 18.11. 2011
Rozdziały w monografiach i podręcznikach
1. Chwojnowski A. – Suche testy do szybkiej diagnostyki medycznej i dla ochrony środowiska – Monografia Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom Biopomiary Warszawa 2001.
2. Chwojnowski A. – Chromatografia gazowa i cieczowa – Monografia Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom Biopomiary Warszawa 2001.
3. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Applications of semipermeable membranes in dry chemistry/dry tests technology – Monografia: „Using Membranes to assist in Cleaner Processes” Wrocław 2001 wyd. ARGI ISBN 83-913887-4-3 pp.227-232.
4. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Suche testy Kolorymetryczne – Działalność naukowa PAN, wybrane zagadnienia 13(2002)83-84.
5. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Otrzymywanie membran na nośniku celulozowym do analiz z pełnej krwi. Podstawowe problemy – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 22 str. 331-339; Gliwice 2004 ISBN83-89293-31-5.
6. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Granicka L., Łukowska E. – Kapilarne membrany polieterosulfonowe dla biotechnologii, otrzymywanie i wstępna charakterystyka – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ,”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 22 str. 407-412; Gliwice 2004 ISBN83-89293-31-5.
7. Chwojnowski A. – Szybkie testy analityczne – sucha chemia. – Monografia: Nowoczesne techniki analityczne. Pod red. Macieja Jarosza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 ISBN 83-7207-575-1.
8. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., L., Łukowska E. – Opracowanie sposobu otrzymywania oraz charakterystyka membran polisulfonowych i polieterosulfonowych o niskim punkcie odcięcia – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 36 str. 11-18; Gliwice 2006 ISBN 83-89293-31-5.
9. Chwojnowski A., Granicka L., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Wybrane problemy przy otrzymywaniu membran półprzepuszczalnych dla celów medycznych i biotechnologicznych – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 36 str. 19-26; Gliwice 2006 ISBN 83-89293-31-5.
10. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Badanie żeli kosmetycznych przy użyciu membran polimerowych – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 36 str. 577-582; Gliwice 2006 ISBN 83-89293-31-5.
11. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Testing of the polyethersulfone semi-permeable membranes obtained directly on the cellulose support –
Monografia: “The impact of membrane Technology to human life” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006 ISBN 83-7085-922-4.
12. Wojciechowski C., A. Chwojnowski, K. Dudziński, E. Łukowska – Wpływ trawienia podchlorynem sodu na właściwości transportowo-separacyjne polisulfonowych membran kapilarnych. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 49 str. 31-36 Gliwice 2008 ISBN 978-83-89293-69-5.
13. Chwojnowski A., Dudziński K., Płończak M., Czubak J., Wojciechowski C., Łukowska E., Granicka L. – Szerokoporowate membrany półprzepuszczalne do hodowli
komórkowych. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 49 str. 37-42, ISBN 978-83-89293-69-5.
14. Chwojnowski A. – techniczne i technologiczne aspekty otrzymywania membran półprzepuszczalnych metodą „mokrej inwersji faz”. – Monografia Membrany i techniki membranowe – od pomysłu do przemysłu, Wydawca Polymem Ltd. Warszawa 2009 ISBN 978-83-929913-0-4
15. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Dudziński K. – Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 65 str. 109-120, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-89-3.
16. Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany złożone polieterosulfonowo-chitozanowe, ocena membran na podstawie obrazów SEM. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 65 str. 139-144, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-89-3.
17. Kupikowska B., Dudziński K., Chwojnowski A., Gutowska M., Sabalińska S., Lewińska D., Płończak M., Czubak J. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych do hodowli chondrocytów króliczych. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 65 str. 341-352, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-89-3.
18. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Modyfikacje polisulfonowych membran kapilarnych – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Vol. 66 str. 315-329, Gliwice 2010 ISBN 978-83-89293-91-6.
19. Chwojnowski, A., Przytulska, M., Kulikowski, J., Wierzbicka, D., Wojciechowski, C. – Computer-aided image in membranes porosity evaluations - preliminary study, Editor: Schlosser, Š. Proceedings of the conference PERMEA 2010, Tatranské Matliare, Slovakia, September 4-8, 2010, 404–412, 2010 ISBN 978-80-227-3339-7.
20. Wojciechowski, C., Chwojnowski, A., Dudziński, K., Łukowska, E.: Evaluation of separation characteristic of polysulfone membranes modified by means of weak solvent of polymers, Editor: Schlosser, Š., Proceedings of the conference PERMEA 2010, Tatranské Matliare, Slovakia, September 4-8, 2010, 590– 602, 2010 ISBN 978-80-227-3339-7.
21. Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Nowak J., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Praktyczne wyznaczanie parametrów membran polimerowych. Problemy i błędy. – Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Gliwice 2012, Vol.95 str.43-54 ISBN 978-83-89293-24-4.
22. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Nowak J., Lewińska D. – Wpływ zmian parametrów procesu przędzenia membran kapilarnych na ich właściwości transportowo-separacyjne. - Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Gliwice 2012, Vol.95 str. 59-70 ISBN 978-83-89293-24-4.
23. Łukowska E., Nowak J., Wojciechowski C., Borkowska M., Granicka L., Chwojnowski A. – Opracowanie sposobu otrzymywania i charakterystyka membran z polimerów biodegradowalnych i biokompatybilnych do wytwarzania „sztucznej skóry” - Monografie Kom. Inż. Środowiska PAN, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Gliwice 2012, Vol.95 str. 181-190 ISBN 978-83-89293-24-4.
24. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Nowak J. Preparation of polysulfone/cellulose acetale and polysulfone/polyurethane dual-layer asymmetric capillary membranes and their transport-separation properties. The 6 Membrane Conference of Visegrad Countries-Permea-Warszawa, Monografia Proceedings, ISBN 978-83-7789-227-5., 2013 pp. 263-272.
25. Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Kobiela T., Dobrzyński P., Pastusiak M., Smola A. – Preliminary studies of solvents influence on structure polysulfone-polyester blend ultrafiltration membranes – Monographs of Environmental Engineering Committee: Membranes and membrane processes in environmental protection. Vol.118 pp. 265-276, Warsaw-Gliwice 2014 ISBN 978-83-63714-17-8
26. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Grzeczkowicz M. Fabrication and characterization of polysulfone/cellulose acetale dual-layer capillary membranes. Monographs of Environmental Engineering Committee: Membranes and membrane processes in environmental protection Vol.118 pp. 253-264, Warsaw-Gliwice 2014 ISBN 978-83-63714-17-8.

Doniesienia konferencyjne
1. Starowieyski K. B., Haage K., Chwojnowski A. – Elimination reaction of dimethylisobutyl-, and dimethylpropynylaluminum with N-methylaniline, di-N-butylamine and octylamine – IX Polish - German Colloquies on Organometallic Chemistry, Mausz, Poland 1977. (abstrakt w mat. konferencji)
2. Starowieyski K. B., Haage K., Chwojnowski A. - Elimination reaction of dimethylisobutyl-, and dimethylpropynylaluminum with N-methylaniline, di-N-butylamine and octylamine - IX Polish - German Colloquies on Organometallic Chemistry, Mausz, Poland 1977. (abstrakt w mat. konferencji)
3. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Synthesis and structure of the bimetallic complexes with alkynyl bridges – X Polish - German Colloquies on Organometallic chemistry, Binz, Germany 1978. (abstrakt w mat. konferencji)
4. Bielawski S., Chwojnowski A., Chwiałkowski M. – Wybrane zagadnienia terapeutycznego monitorowania leków – VI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1983r. (abstrakt w mat. konferencji)
5. Piątkiewicz W., Chwojnowski A., Weryński A., Nałęcz M., Goch H., Hay M., Chlubek N. – Membranowa separacja osocza; zjawisko foulingu – VI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1983r. (abstrakt w mat. konferencji)
6. Chwojnowski A., Kołodziejska J. – Szybki test do oznaczania zawartości jonów azotynowych w roztworach wodnych – VIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1988r. (abstrakt w mat. konferencji)
7. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Synteza związków galoorganicznych o czystości elektronowej – Zjazd PTChem, Lublin 1990r. (abstrakt w mat. konferencji)
8. Chwojnowski A., Ziółkowska A., Orzechowski A., Wilson D. – Dry tests read by reflection spectroscopy – Lecture Notes of the ICB Seminars Vol. 14 (1991)77-89
9. Blachowicz J., Wojtala M., Chwojnowski A., Pęczalski K., Bielawski S., Stopczyk M. – The microprocessor system for feedback control of vasodilators infusion – Cardiovascular pharmacotherapy International Symposium, Geneva, Switzerland 22-25 April 1985. (abstrakt w mat. konferencji)
10. Chwojnowski A., Ziółkowska A. – Szybki test do oznaczania sulfonamidów w plazmie krwi. – XI Krajowa konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk 1992r. (Referat recenzowany, publikowany w materiałach zjazdu.)
11. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Synthesis and decomposition o 13 group metals organometallics – Polish-German Organometallic Colloquy, Jadwisin, Poland Oct. 1993. (abstrakt w mat. konferencji)
12. Chwojnowski A. – Reutylizacja dializatorów, mechanizm działania kwasu nadoctowego i układu podchloryn/formalina – Krajowy Zjazd Nefrologiczny, Kraków 1993r.
13. Chwojnowski A., Ziółkowska A., Ptaszyński P. – Szybkie testy chemiczne a ochrona środowiska – Seminarium "Czujniki w ochronie środowiska", Gdańsk 1994r. (Referat recenzowany, publikowany w materiałach zjazdu.)
14. Chwojnowski A., Ziółkowska A., Ptaszyński P. – Suche testy dla medycyny i ochrony środowiska – Konferencja "Stan i perspektywy Inżynierii Biomedycznej w Polsce", Warszawa 1994r. str.: 345-350
15. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Transmetalation in synthesis of organometallics and in MOCVD processes – XVI-th International Conference of Organometallic Chemistry, University of Sussex, Grand Britain 10-15 July 1994, Book of Abstracts The Royal Society of Chemistry: OB.21
16. Chwojnowski A., Ptaszyński P. – Membrane processing of whey and milk – Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental problems, Szklarska Poręba 12-15, January 1995.
17. Ptaszyński P., Chwojnowski A. – Application of capillary mass exchangers to biological phenol utilisation – Towards hybrid membrane and biotechnology solutions for Polish environmental
problems, Szklarska Poręba January 12-15 1995
18. Chwojnowski A. – Mechanizmy chemiczne reutylizacji dializatorów – Krajowa Konferencja Nefrologiczna, Kraków, sierpień 1995r.
19. Chwojnowski A., Ptaszyński P., Plenkiewicz J., Arct J. – Kapilarne wymienniki masy w konstrukcji bioreaktorów – Ogólnopolska Konferencja "Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska", Wisła 1995r. Referat recenzowany, publikowany w mat. zjazdu str.: 147-151
20. Chwojnowski A. – Dry tests in medicine and in environmental applications – Seminarium ICB "Electrochemical measurements of biological quantities." – Lecture Notes of the ICB Seminars Vol. 26(1995)147-758
21. Chwojnowski A., Łukowska E., Lewińska D., Gruszczyński R. – Suche testy w problemach ochrony środowiska – Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowiska Terenów Górniczych", Krynica 15-18 maja 1996r. str.: 319-323.
22. Chwojnowski A., Łukowska E. – Zastosowanie napowietrzania bezpęcherzykowego do utylizacji detergentów – VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Postępy inżynierii bioreaktorowej", Łódź 24-26 września 1996r. Pełen tekst w materiałach konferencji.
23. Chwojnowski A., Starowieyski K. B. – Związki metaloorganiczne jako substraty do otrzymywania półprzewodników wysokiej klasy – III Międzynarodowe Sympozjum "Forum Chemiczne" Warszawa 14-16 kwietnia 1997r. (abstrakt w materiałach konferencyjnych)
24. Chwojnowski A., Łukowska E., Zając E. – Wykorzystanie membran polipropylenowych do bezpęcherzykowego natleniania bioreaktora – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska", Ustronie-Jaszowiec 23-25 październik 1997 Referat recenzowany, drukowany w materiałach zjazdu Vol. I str.: 257-261, abstrakt w j. angielskim publikowany w Polish J. of Environomental Studies 6/3(1997)4
25. Chwojnowski A., Łukowska E., Zając E. – Szybkie testy do oznaczania jonów miedzi, niklu i kobaltu w roztworach wodnych – Zjazd PTChem Gdańsk 22-27 września 1997r. abstrakt w materiałach zjazdu. S-1, P-52
26. Starowieyski K. B., Chwojnowski A. – Transmetalation in synthesis of organometallics and in MOCVD processes. – 36th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland Aug. 17-22, 1997.
Abstract in Book of abstrakts, Verlag Helvetica Chimica Acta Vol 1. OB.21
27. Gruszczyński K., Kosmowski B. B., Chwojnowski A., Łukowska E. – Dry tests in the water pollution determination. – Eurosensors XI (11-th European Conference on solid-state transducers) Warszawa 21-24 Sept. 1997, Vol. 2 pp. 611-614
28. Chwojnowski A., Łukowska E., Sabalińska A. – Budowa i działanie suchych testów – przegląd stanu techniki – X Krajowa konferencja Biocybernetyka i lnżynieria Biomedyczna Warszawa 1997r., referat w materiałach zjazdu Vol. 1 str.: 150-155
29. Chwojnowski A., Łukowska E., Sabalińska A. – Szybki test do oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie – X Krajowa Konferencja Biocybernetyka i lnżynieria Biomedyczna, Warszawa 1997r referat w materiałach zjazdu Vol.1 str.: 249-253.
30. Chwojnowski A., Łukowska E., Zawicki I., Adamaszek Z., Sabalińska A. – Oznaczanie tlenu w warunkach bezpęcherzykowego natleniania transmembranowego. – X Krajowa konferencja
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa 1997r referat w materiałach zjazdu Vol.1 str.: 244-248
31. Chwojnowski A. – Quick Tests in Medicine Diagnostics and Environmental Monitoring – 44-th ICB Seminar “Measurements and microtechnology for determination of (bio)chemical quantities in medical and environmental monitoring”. – Lecture Notes of the ICB Seminars, Vol. 39(1998)153-165.
32. Chwojnowski A., E. Łukowska, A. Sabalińska - Wykorzystanie reflektancyjnego czytnika suchych testów w analizie wód powodziowych. - Konferencja “Czujniki Optoele-ktroniczne i Elektroniczne”, Jurata 1998r. Tekst w materiałach zjazdu str.: 257-260
33. Chwojnowski A. – Quick chemical tests in medicine, biology and environmental protection – wykład zamawiany; (invited speaker) International Conference "Colorimetry", Kazimierz Dolny 25-28 May 1998.
34. Chwojnowski A. – Dry tests: Construction, principle of function and application – wykład zamawiany; (invited speaker) International Conference "Colorimetry", Kazimierz Dolny 25-28 May 1998.
35. Chwojnowski A., Łukowska E. – Application of Dry Tests to the Field Analysis of Selected Cations and Anions – International Symphosium „Forum Chemiczne”, Warszawa 19-21 kwietnia1999r, abstrakt w materiałach zjazdu.
36. Łukowska E., Chwojnowski A. – Suche szybkie testy do oznaczania jonów chlorkowych i wolnego chloru rozpuszczonego w wodzie – International Symphosium „Forum Chemiczne”, Warszawa 19-21 kwietnia 1999r. abstrakt w materiałach zjazdu.
37. Łukowska E., Chwojnowski A., Sabalińska A. – Suche testy do oznaczania jonów cyjankowych i siarczanowych w ciekach naturalnych i ściekach – International Symphosium „Forum Chemiczne”, Warszawa 19-21 kwietnia 1999r, abstrakt w materiałach zjazdu.
38. Chwojnowski A., Łukowska E., Jaworska A. – Oczyszczanie ścieków fotograficznych z wykorzystaniem membran polipropylenowych. – Konferencja Procesy membranowe w biotechnologii i ochronie środowiska – Szczyrk, 20-23 październik 1999r. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str.67-72.
39. Chwojnowski A., Łukowska E., Jaworska A., Jarzyna M. – Oznaczanie krwi ukrytej w kale za pomocą własnych suchych testów. (seria próbna). – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str. 460-466
40. Chwojnowski A., Łukowska E., Jaworska A., Sabalińska A. – Szybkie testy do wykrywania aldehydu glutarowego w płynach dezynfekcyjnych – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str. 232-236.
41. Chwojnowski A., Łukowska E., Zając E. – Szybkie testy do oznaczania jonów manganawych i glinowych w roztworach wodnych – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str. 125-130.
42. Resiak I, Rudnik E., Wojciechowski C., Chwojnowski A. – Charakterystyka membran poliuretanowych do celów immunoizolacji. – XI Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa grudzień 1999. Referat recenzowany, tekst w materiałach zjazdu str 498-501.
43. Chwojnowski A., E. Łukowska, A. Jaworska – Szybkie metody analityczne do analizy ścieków w małych zakładach wykorzystujących odczynniki chemiczne. – VI International Symposium Forum Chemiczne 2000 Warszawa 5-10 maj 2000 Abstrakt w materiałach konferencji str 108.
44. Łukowska E. A. Chwojnowski M. Wiąckiewicz, A. Jaworska – Suche szybkie testy do analizy jonów cynku i cyny w roztworach wodnych – VI International Symposium Forum Chemiczne 2000 Warszawa 5-10 maja 2000 Abstrakt w materiałach konferencji str.113
45. Chwojnowski A., H. Jaworowska-Deptuch, E. Łukowska, A. Jaworska . – Wykorzystanie suchych testów kolorymetrycznych w analizach w biologicznych oczyszczalniach ścieków z galwanizerni – VI Konferencja Naukowa „Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne” 13-16 czerwca 2000. Referat recenzowany, pełen tekst w materiałach zjazdu str. 331-338.
46. Sobieszek A., Chwojnowski A. – Neocritical EEG Discharges and Epileptic Seizures Due to Subdural Perfusion With Potassium Reach Artificial Cerebrospinal Fluid in Cats With Permanently Implanted Electrodes. – XIV Conference of Epilepsy Warszawa 2000 Referat recenzowany, Abstrakt w materiałach konferencji, str 134/135 (ISSN 1230-5294)
47. Łukowska E., Chwojnowski A., Puchalski A. – Zrestaw testowy do oznaczania krwi ukrytej w kale. – Zjazd Naukowy PTChem. Łódź 2000.
48. Łukowska E., Chwojnowski A., Puchalski A. – Szybkie testy do wykrywania i oznaczania aktywności aldehydu glutarowego w preparatach dezynfekcyjnych. – Zjazd Naukowy PTChem. Łódź 2000.
49. Chwojnowski A., Łukowska E, Chwojnowska Z., Dudziński K. – Methods Determinations of Ascorbic Acids (Vitamin C) in Biological Fluids – 61st ICB Seminar “Frontiers in biochemical sensing in XXI century” - Lecture Notes of the ICB Seminars, Vol.55(2001)251-266
50. Chwojnowski A., Łukowska E., Plenkiewicz J., Czmoch M. – Determination of the vitamin C, nitrate and nitrite in fruit’s and vegetable’s juices – VII International Symposium Forum Chemiczne 2001, Warszawa 05.2001 - abstrakt w materiałach str 134.
51. Chwojnowski A., Łukowska E., Plenkiewicz J., Szporek M. – Fast determination of the sum of heavy metals in water solutions – VII International Symposium Forum Chemiczne 2001, Warszawa 05.2001 - abstrakt w materiałach str 144.
52. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Applications of semipermeable membranes in dry chemistry/dry tests technology – EMS XVIII Summer School 2001 „Using Membranes to assist in Cleaner Processes” Abstrakt w materiałach zjazdu.
53. Chwojnowski A., Łukowska E., Hryszczak l., Antolak R., Dudziński K. – Oznaczanie krwi ukrytej w kale za pomocą gotowych zestawów diagnostycznych. – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2001, Tom I str. 227-231.
54. Łukowska E., Chwojnowski A., Dudziński K. – Szybki test do oznaczania salicylanów w osoczu. – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna2001, Tom I str. 384-389.
55. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych w suchych testach – IV Krajowa konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. 2002.
56. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K. – Zastosowanie polisulfonów i polieterosulfonów do wytwarzania membran półprzepuszczalnych – IV Krajowa konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. 2002.
57. Granicka L., Kaczmarek-Baranek Ż., Chwojnowski A., Kawiak J. – Badanie wpływu silanizacji na właściwości transportowe membran do immunoizolacji – IV Krajowa konferencja
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. 2002.
58. Chwojnowski A. – Reflectometric Reading of Dry Test for Vitamin C Determinations in Juices, Problems and Difficulties – Metrology and Testing Techniques using Light 14-16 may 2002 Warszawa.
59. Chwojnowski A., Chwojnowska Z., Łukowska E., Dudziński K. – Dry tests in food analysis – Safety food Olsztyn 11-14 september 2002.
60. Chwojnowski A. – Proposal to cooperations – German-Polish conferency “Sciences goes Biznes”. Greisfald 2002.
61. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E., Kożuchowski M. – Otrzymywanie płaskich membran półprzepuszczalnych z polieterosulfonów na nośniku celulozowym – problemy wiązania z podłożem – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2001, Tom II str. 11205-1210.
62. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – Otrzymywanie półprzepuszczalnych membran kapilarnych z polieterosulfonów do zastosowań „bio” – XII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2001, Tom II str. 1211-1215.
63. Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K., Wojciechowski C., Świątek P., Szczepaniak M., Bukowski J., Kożuchowski M. – Semipermeable polysulfonic membranes for the obtaining of dry tests – Permea 2003 Tatranskie Matiale Słowacja 2003.
64. Chwojnowski A., Chwojnowska Z., Łukowska E., Dudziński K. – Dry tests in food analysis - First int. Conf. on Adv. Analysis – Exploring Biological Systems in Food Olsztyn 3-7 Sept. 2003.
65. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Dry tests in environmental study. Selected problems and their solutions - Analytical Forum 2004, Warszawa 8-10 Jul 2004.
66. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Granicka L., Łukowska E. – Kapilarne membrany polieterosulfonowe dla biotechnologii, otrzymywanie i wstępna charakterystyka” – konferencja: ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Ustroń 2004.
67. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Otrzymywanie membran celulozowych do analiz z pełnej krwi. Podstawowe problemy. – Konferencja,”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska” Ustroń 2004.
68. Chwojnowski A. – Fast tests in the service of a human being’s environment – International conference ECOpole’04 Oct 2004, Jamrozowa Polana – invited lecture.
69. Łukowska E., Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Dry test for determination of salicylates in whole blood – preliminary tests. – XXXI Congress of the European Society for Artificjal Organs Warsaw Poland 8-11 sep 2004 abstract in J. Art. Organs 27/7(2004)604.
70. Rossmanith E., Ciechanowska A., Sabalińska S., Schwanzer-Pfeiffer D., Wojciechowski C., Hartman J., Helevuo K., Chwojnowski A., Foltyński P., Falkenhagen D., Wójcicki J.M. – Development of an endothelial Cell Culture model for Studies on vascular pharmacology in sepsis. – XXXI Congress of the European Society for Artificjal Organs Warsaw Poland 8-11 sep 2004 abstract in J.
Art. Organs 27/7(2004)567.
71. Ciechanowska A., Schwanzer-Pfeiffer D., Rossmanith E., Sabalińska S., Wojciechowski C., Hartman J., Helevuo K., Chwojnowski A., Foltyński P., Falkenhagen D., Wójcicki J. M. – Artificjal Vessel asbasis for disease related cell culture model – Medicon International conference Włochy Ischia 2004.
72. Chwojnowski A. – Szybkie testy analityczne – metody mało znane – Konferencja Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii, Gdańsk czerwiec 2005.
73. Ciechanowska A., Sabalińska S., Rossmanith E., Hellevuo K., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Foltyński P., Kawiak J., Falkenhagen D., Wójcicki J. M. – Opracowanie modelu naczynia krwionośnego opartego na polisulfonowych membranach kapilarnych dwustronnie modyfikowanych komórkami śródbłonka i mięśnia gładkiego. Doniesienie wstępne. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, Tom I str. 487-492.
74. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Płaskie membrany półprzepuszczalne w suchych testach – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I str 37- 42.
75. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Charakterystyka otrzymywanych kapilarnych membran z polieterosulfonów dla biotechnologii. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I str. 71-76.
76. Dudziński K., Chwojnowski A., Łukowska E., Chwojnowska Z., Wojciechowski C. – Otrzymywanie membran półprzepuszczalnych na nośniku celulozowym metodą ciągłą. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I, str. 43-48.
77. Granicka L., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Kawiak J. – Badanie adsorpcji na membranach materiału biologicznie aktywnego dla zastosowań medycznych. – Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa, 21-23.09.2005, T I str 43 49.
78. Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowska Z., Wojciechowski C. – Application of polysulfonic and polyteresulfonic membranes in dry tests – Permea 2005 Polanica Zdrój full tekst in e-book.
79. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Ciechanowska A., Wójcicki J.M., Granicka L.H., Dudziński K., Łukowska E., Sabalińska S. – Polyetersulfone membranes for biotechnology and immunoisolation – Permea 2005 Polanica Zdrój, full tekst in CD.
80. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Testing of the polyethersulfone semi-permeable membranes obtained directly on the cellulose support – Permea 2005 Polanica Zdrój full, tekst in e-book.
81. Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E., Wojciechowski C. – Miniaturization of separation techniques in analytical samples applied in dry chemistry. – 84th ICB Seminar 23-26 Nov. 2005 Warszawa Poland.
82. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Opracowanie sposobu otrzymywania oraz charakterystyka membran polisulfonowych i polieterosulfonowych o niskim punkcie odcięcia – Konferencja, ,”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Wisła 2006.
83. Chwojnowski A., Granicka L., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Wybrane problemy przy otrzymywaniu membran półprzepuszczalnych dla celów medycznych i biotechnologicznych – Konferencja, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Wisła 2006.
84. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Badanie żeli kosmetycznych przy użyciu membran polimerowych” – Konferencja, ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Wisła 2006.
85. Kinasiewicz A., Dudziński K., Chwojnowski A., Weryński A. – Sponglypolyethersulfone membranes for hepatocyte culture – XXXIII Annual ESAO Congress 2006, Abstr. Int. J. Artificjal Organs 29/5(2006)546.
86. Schwanzer-Pfeiffer D., Ciechanowska A., Rossmanith E., Sabalińska S., Wojciechowski C., Hartman J., Helevuo K., Chwojnowski A., Foltyński P., Wójcicki J. M., Falkenhagen D. – Artificjal Vessel as a basis for disease related cell culture model – XXXIII Annual ESAO Congress 2006, Abstr. The Int. J. Artificjal Organs 29/5(2006)515.
87. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Reproducibility studies of dry tests with a semi-permeable membrane for the determination of ascorbic acid in fruit and vegetable juices and pulps. – Invited Lecture; Bioanalytica – Analytical Systems for Bioanalytes Determination ŁAŃSK – OLSZTYN, Poland September 28-30, 2006.
88. Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C., Łukowska E. – Preparations of membranes on cellulose support for dry tests – 89 ICB Seminar Warszawa Nov. 2006.
89. Czubak J., Płończak M., Kawiak J., Hozer G., Dudziński K., Chwojnowski A. – Repair of articular cartilage defects with cultured chondrocytes on polysulphonic membrane: experimental studies in rabbits – 89 ICB Seminar Warszawa Nov. 2006.
90. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – New type hollow fiber membrane for cell and microorganisms cultivation and encapsulation – Intern. Comference Permea 2007 Siofok Hungary Ful text in e-book.
91. Kinasiewicz A., Dudzinski K., Chwojnowski A., Gajkowska B., Kawiak J., Werynski A. – A newly developed polyethersulfone spongy membranes/scaffolds for hepatic cell culture – Intern. Conference Permea 2007 Siofok Hungary.
92. Chwojnowski A., Dudziński K., Płończak M., Czubak J., Wojciechowski C., Łukowska E., Granicka L. – Szerokoporowate podkłady polisulfonowe i polieterosulfonowe przeznaczone do
hodowli komórkowych – Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu.
93. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Dudziński K., Granicka L. – Otrzymywania kapilarnych membran polisulfonowych z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną o podwyższonej ultrafiltracji – Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu.
94. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Badanie właściwości dyfuzyjnych porowatych membran polimerowych – Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu.
95. Łukowska E., Pijanowska D., Chwojnowski A. – New polymeric Supports for Enzynes Immobilisation for Biomicroreactors. – Sympozjum międzynarodowe “From molecular recognition to molecular devices”, Gdańsk 2007 abstrakt w materiałach zjazdu.
96. Granicka L., Wojciechowski C., Żołnierowicz J., Kożuchowski M., Chwojnowski A., Kawiak J. – Modyfikowanie membran do enkapsulacji bakterii. Etap indukowanych zmian enkapsulowanych
bakterii. – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007. Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
97. Łukowska E., Chwojnowski A., Dudziński K., Wojciechowski C. – Modyfikacje membran i folii z poliakrylonitrylu w celu otrzymania podłoża do immobilizacji różnych białek – porównanie metod hydrolizy – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007. Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
98. Gutowska M., Ciechanowska A., Sabalińska S., Dudziński K., Chwojnowski A., Wójcicki J.M. – Osadzanie komórek nabłonka na membranach płaskich w hodowli in vitro prace wstępne – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007 Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
99. Foltyński P., Gutowska M., Ciechanowska A., Sabalińska S., Ładyżyński P., Migalska-Musiał K., Dudziński K., Chwojnowski A., Wójcicki J. M. – Monitorowanie hodowli hepatocytów i erytrocytów CaCo-2 na membranach płaskich. – XV Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wrocław 2007. Pełen tekst w materiałach zjazdu – płyta CD.
100. Lewińska D., Chwojnowski A., Weryński A. – New Alginate-polyethersulfone microcapsules – a metod of preparation XXXV ESAO Kongres 3-6 sept. 2008 Geneva Switzerland, Abstrakt: Int. J. Artificjal Organs 31/7(2008)635.
101. Płończak M., Czubak J., Chwojnowski A., Hoser G., Kawiak J., Dudziński K., Wełniak-Kamińska M., Bielecki W. – Wartość autogennych przeszczepów komórek chrzęstnych w doświadczalnym leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej u królików – XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, 10-13 września 2008. Praca wyróżniona.
102. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Łukowska E. – Wpływ trawienia podchlorynem sodu na właściwości transportowo-separacyjne polisulfonowych membran kapilarnych. – VII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Ustroń 2008 Abstrakt w materiałach zjazdu.
103. Chwojnowski A., Dudziński K., Płończak M., Czubak J., Wojciechowski C., Łukowska E., Granicka L. – Szerokoporowate membrany półprzepuszczalne do hodowli komórkowych. – VII,
konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Ustroń 2008 Abstrakt w materiałach zjazdu.
104. Chwojnowski A. – Techniczne i technologiczne aspekty otrzymywania membran półprzepuszczalnych metodą „mokrej inwersji faz”. Wykład zamawiany, X szkoła membranowa Rogów 2008.
105. Płończak M., Czubak J., Chwojnowski A., Hoser G., Kawiak J., Dudziński K., Wełniak-Kamińska M., Bielecki W. – The evaluation of the chondrogenic potential of autologus chondrocytes placed on polysulfonic and collage membrane- experimental studiem in rabbids” – 8th Word Congres of the International Cartilage Repair Society – abstract w materiałach zjazdu.
106. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E. – Modification of the structure of polysulfone membranes by means of a weak solvent of polymer – International conference Permea 2009 Praha Cz. R. June 2009 abstract w materiałach zjazdu.
107. Dudziński K., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Łukowska E. – Fabrication of the polyethersulfone membranes with broad open pores and sponge-like structure as future scaffold for cells and tissues cultures – International conference Permea 2009 Praha Cz. R. June 2009 abstract w materiałach zjazdu.
108. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Dudziński K. – Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów. – VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
109. Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany złożone polieterosulfonowo-chitozanowe, ocena membran na podstawie obrazów SEM. VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
110. Kupikowska B., Dudziński K., Chwojnowski A., Gutowska M., Sabalińska S., Lewińska D., Płończak M., Czubak J. – Wykorzystanie membran półprzepuszczalnych do hodowli chondrocytów króliczych. – VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
111. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Dudziński K., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Modyfikacje polisulfonowych membran kapilarnych – VIII, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2010.
112. Chwojnowski A., Wojciechowski C., Dudziński K., Łukowska E., Granicka L. – Otrzymywanie membran półprzepuszczalnych do celów medycznych i biotechnologicznych – wybrane problemy – Konferencja KBIB, Warszawa 2010.
113. Łukowska E., Dudziński K., Wojciechowski C., Chwojnowski A. – Modyfikacja polisulfonów w celu otrzymania podłoża do immobilizacji enzymów i przeciwciał z przeznaczeniem do otrzymywania szybkich testów. – XVI Krajowa Konferencja BiIB, abstrakt p. 261, Warszawa 2010.
114. Dudziński K., Łukowska E., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany szerokoporowate wykonane z polieterosulfonu i ich potencjalne zastosowanie w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej. – XVI Krajowa Konferencja BiIB, abstrakt p. 259, Warszawa 2010.
115. Ciechanowska A., Wojciechowski C., Sabalińska S., Chwojnowski A., Wójcicki J. M. – Ocena własności filtracyjnych modyfikowanych membran kapilarnych wykonanych z polisulfony. Badania wstępne. – XVI Krajowa Konferencja BiIB, abstrakt p. 262, Warszawa 2010.
116. Ciechanowska A., Wojciechowski C., Wojcicki J.M., Sabalinska S., Chwojnowski A., Ladyzynski P. – Preliminary study on development of the series of the hollow fiber membrane bioreactors (devoted to different cell culture applications) – Annual ESAO & IV Biennial IFAO Congress, 9-12 October 2011, Porto, Portugal; abstrakt w: Int. J. Artif. Organs 34/8 (2011)693.
117. Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Nowak J., Ciechanowska A., Sabalińska S. – Praktyczne wyznaczanie parametrów membrani polimerowych. Problemy i błędy. – IX, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2012.
118. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E., Nowak J., Lewińska D. – Wpływ zmian parametrów procesu przędzenia membran kapilarnych na ich właściwości transportowo-separacyjne. – IX, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2012.
119. Łukowska E., Nowak J., Wojciechowski C., Borkowska M., Granicka L., Chwojnowski A. – Opracowanie sposobu otrzymywania i charakterystyka membran z polimerów biodegradowalnych i biokompatybilnych do wytwarzania „sztucznej skóry” – IX, konferencja ”Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”; Zakopane 2012.
120. Kobiela T., Łukowska E., Milner-Krawczyk M., Pogoda K., Lekka M., Dobrzyński P., Chwojnowski A. – Viability and elasticity of keratinocytes on biodegradable polymeric membranes – E-MRS 2012 Fall Meeting, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 17-21.09.2012.
121. Ciechanowska A., Wójcicki J., Hoser G., Sabalińska S., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Ładyżyński P., Kawiak J. – Effect of the fibronectin coating of the hollow fiber membrane on its transport properties. – Posters of XL ESAO Annual Congres, 11-14 Sept. 2013, Glasgow, Scotland. Int. J.Artificial Organs. 36(8), 585, 2013.
122. Hoser G., Ciechanowska A., Sabalińska S., Kawiak J., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Ładyżyński P. – Wizualizacja hodowli komórek śródbłonka ludzkiego osadzonych na membranach płaskich po ich toksycznym uszkodzeniu. – Konferencja BIBB Warszawa 2015.
123. Łukowska E., Nowak J., Chwojnowski A., Wojciechowski C. – Membrany polilaktydowe powierzchniowo modyfikowane do hodowli komórkowych – Konferencja BIBB Warszawa 2015.
124. Wojciechowski C., Chwojnowski A., Łukowska E. Otrzymywanie dwuwarstwowych membran kapilarnych polisulfony/octan celulozy – Konferencja BIBB Warszawa 2015

DYDAKTYKA
PRACE DOKTORSKIE OBRONIONE W PRACOWNI

Dr inż. Ewa Łukowska praca pt.:
„Opracowanie i badanie wybranych szybkich testów kolorymetrycznych do oznaczeń chemicznych i biochemicznych obroniona w IBIB PAN przed Komisją Rady Naukowej d/s przewodów doktorskich w dniu 14 stycznia 2004 r.

Dr inż. Konrad Dudziński praca pt.:
„Metody wytwarzania i właściwości polisulfonowych i polieterosulfonowych membran półprzepuszczalnych na podłożu celulozowym przeznaczonych do suchych testów” obroniona w IBIB PAN przed Komisją Rady Naukowej d/s przewodów doktorskich w dniu 5 listopada 2007r.

Mgr inż. Cezary Wojciechowski praca pt.
Otrzymywanie i modyfikacje kapilarnych membran polisulfonowych i polietero-sulfonowych do celów biomedycznych i biotechnologicznych. obroniona w IBIB PAN przed Komisją Rady Naukowej d/s przewodów doktorskich w dniu 3 czerwca 2011

Promotorstwo prac dyplomowych (obronionych)
Wydziały Chemiczny i Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Politechnika Warszawska
- magisterskie: 42
- inżynierskie 9
Wyższa Szkoła Kosmetologii Warszawa ul Podwale
- inżynierska 1

Prowadzone wykłady
Techniki membranowe - W. Fizyki Technicznej AGH
Membrany półprzepuszczalne - W. Chemiczny PW
Membrany półprzepuszczalne i techniki membranowe – W. Chemiczny PW, studia podyplomowe
Membrany półprzepuszczalne do celów biotechnologicznych i biomedycznych - W. Chemiczny PW
Podstawy analityki medycznej - W. Mechatroniki PW
Sucha chemia - W. Technologii Żywności SGGW
Membrany półprzepuszczalne i techniki membranowe w zastosowaniach biomedycznych – IBIB PAN (dla doktorantów)

ZREALIZOWANE GRANTY
S203 004 04 Technologia otrzymywania szybkich testów do analizy glukozy i mocznika w pełnej krwi. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena bardzo dobra 1994
3 T09B 003 09 Technologia otrzymywania szybkich testów do wykrywania i oznaczania wybranych kationów i anionów w roztworach wodnych. Ocena bardzo dobra 1998
3 T09B 025 16. Technologia otrzymywania testów do oznaczania krwi ukrytej w kale. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena bardzo dobra 2000
4 T09B 106 22 Technologia otrzymywania testów do oznaczania kwasu askorbinowego (witaminy C) w naturalnych i przetworzonych sokach owocowych, warzywnych i mieszanych. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena znakomity 2004
N518-4058-33 Opracowanie sposobu otrzymywania szerokoporowatych nośników do hodowli chondrocytów przeznaczonych na bio-sztuczne implanty. realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Ocena bardzo dobra 2010

MENU

Kontakt

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 adres 002 16px

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
POLSKA

 telefon 001 16px (+48) 22 592 59 00
(+48) 22 659 91 43
faks 001 24px

(+48) 22 659 70 30

mail 003 16px Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP:

 525-00-09-453

REGON: 000570832
lokalizacja 003 24px

MAPA

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone