Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Pracownia Inżynierii Nanohybrydowych Biosystemów Regulacji
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-05
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   
LG1

Dr hab. inż. prof. nadzw. Ludomira Granicka - Kierownik Pracowni

 

Dr inż. Magdalena Antosiak-Iwańska
Dr Paweł Bącal
Dr inż. Magdalena Borkowska
Dr Anna Grzeczkowicz
Dr Beata Kazimierczak
St. technik Ewa Godlewska

Mgr. inż. Monika Drabik (doktorantka)
Mgr inż. Angelika Kwiatkowska (doktorantka)
Inż.  Joanna Witkowska

 

 

 

Tematyka badawcza
Inżynieria nanobiomateriałowa oraz Nanohybrydowe układy do regulacji procesów biologicznych

W Pracowni wykorzystuje się i rozwija nowoczesne techniki inżynierii nanobiomateriałowej w systemach regulacji procesów biologicznych dla wspomagania lub zastępowania funkcji tkanek lub narządów albo działania przeciwnowotworowego.
Prace są realizowane w aspektach:
a) konstrukcji ukierunkowanych systemów dostarczania czynników terapeutycznych lub przeciwnowotworowych;
b) projektowania układów zbudowanych z nanoelementów o działaniu bakteriostatycznym do współpracy z komórkami eukariotycznymi; c) zastosowania nanobiomateriałów w układach do wspomagania ukierunkowanego wzrostu komórek eukariotycznych.
Wiąże się to m. in. ze sporządzaniem i charakteryzowaniem materiałów, przejawiających wysoki potencjał aplikacyjny pod kątem późniejszego ich zastosowania w nanoukładach przeznaczonych m. in. do uwalniania czynnika terapeutycznego. W ramach charakterystyki biomateriałów szczególne miejsce zajmuje badanie biozgodności przy zastosowaniu standaryzowanych przez nas metod. Ponadto, prowadzone są prace wykorzystujące immobilizację materiału biologicznie aktywnego w membranach. Pośród stosowanych przez nas technik wymienić należy bioenkapsulację, w tym zarówno nanoenkapsulację jak i makroenkapsulację oraz mikroenkapsulację.
Realizowane w Pracowni programy badań dotyczyły m. in. efektywnego nanoopłaszczania materiału biologicznego dla celów immunoizolacji z uwzględnieniem sztucznej trzustki, poza tym analizy wpływu czynników produkowanych przez im mobilizowane mikroorganizmy na komórki eukariotyczne. Prowadzone są prace obejmujące konstrukcję nanoukładów do podawania czynnika przeciwnowotworowego. Obok tego, zajmujemy się opracowywaniem podłoży membranowych do ukierunkowanego wzrostu komórek.
W przeprowadzanych badaniach wykorzystywane są m. in.: mikroskopia konfokalna, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia, mikroskopia elektronowa oraz fluorescencyjna a także cytometria przepływowa.

Słowa kluczowe: bioenkapsulacja, immobilizacja, membrana, nanosystem, biozgodność, terapia przeciwnowotworowa, działanie antybakteryjne

LG2Widok w mikroskopie konfokalnym komórek miazgi zęba DPSC (dental pulp stem cell) pokrytych nanopowłoką polielektrolitową.

LG3
Widok w mikroskopie elektronowym mikroorganizmów (zaznaczone żółtym kółkiem) znajdujących się w strukturze membrany przeznaczonej do immunoizolacji mikroorganizmów (x5k)

LG4

Widok w mikroskopie elektronowym nanocienkiej warstwy polielektrolitowej na suporcie z adherującymi komórkami WEHI 164

LG5

Widok w mikroskopie konfokalnym komórek bakteryjnych nanoenkapsulowanych w powłoce z inkorporowaną transferyną z przyłączonym przeciwciałem znakowanym fluorochromem skierowanym przeciwko transferynie.

Wybrane publikacje

1. A. Kwiatkowska, L. H. Granicka, A. Grzeczkowicz, R. Stachowiak, M. Kamiński, Z. Grubek, J. Bielecki, M. Strawski, M. Szklarczyk: Stabilized nanosystem of nanocarriers with an immobilized biological factor for anti-tumor therapy. PlosOne,doi. 10.1371/ journal.pone.0170925; 2017.
2. Marcin Strawski, Ludomira H. Granicka, Marek Szklarczyk: Redox properties of polyelectrolyte multilayer modified electrodes: a significant effect of the interactions between the polyelectrolyte layers in the films. Electrochimica Acta 226: 121–131; 2017.
3. A. Kwiatkowska, L. Granicka, A. Grzeczkowicz, A. Chwojnowski, C. Wojciechowski, Nano-thin polielectrolytes layers for biotechnological applications. Desalination and Water Treatment. 64: 260-265; 2017.
4. A. Grzeczkowicz, L. H. Granicka, I. Maciejewska, M. Strawski, M. Szklarczyk, M. Borkowska: The experimental study of the performance of nano-thin polyelectrolyte shell for dental pulp stem cells immobilization. J. Nanosci. Nanotechnol. 15, 9531-9538; 2015.
5. Alicja Mackiewicz, Anna Grzeczkowicz, Ludomira Granicka, Magdalena Antosiak-Iwańska, Ewa Godlewska, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk: Cytotoksyczność materiału Nanocare Gold® w badaniu in vitro – badanie pilotażowe (Cytotoxicity of Nanocare Gold® in In Vitro Assay – Pilot Study). Dent. Med. Probl. 52, 2, 167–174; 2015.
6. M. Borkowska, A. Grzeczkowicz, M. Strawski, J. Kawiak, M. Szklarczyk, L. H. Granicka: Performance and detection of nano-thin polyelectrolyte shell for cell coating. J Nanopart Res, 16 (7): art. no. 2488; 2014.
7. Ludomira H. Granicka: Nanoencapsulation of Cells Within Multilayer Shells for Biomedical Applications. J Nanosci Nanotechnol, Vol. 14, 705–716,; 2014.
8. L. H. Granicka, M. Borkowska, A. Grzeczkowicz, R. Stachowiak, M. Szklarczyk, J. Bielecki, M. Strawski: The targeting nanothin polyelectrolyte shells in system with immobilized bacterial cells for antitumor factor production. J Biomed Mater Res A, 102 (8): 2662-2668; 2014.
9. M. Bulwan, M. Antosiak-Iwanska, E. Godlewska, L. Granicka, S. Zapotoczny, M. Nowakowska: Chitosan-based nanocoatings for hypothermic storage of living cells. Macromol Biosci, 13 (11): 1610-1620; 2013.
10. M. Borkowska, E. Godlewska, M. Antosiak-Iwańska, J. Kinasiewicz, M. Strawski, M. Szklarczyk and L. H. Granicka: Suitability of polyelectrolyte shells modyfied with fullerene derivate for immunoisolation of cells. Experimental study. J Biomed Nanotechnol, 8(6):1-6; 2012.

Wybrane patenty

1. L. Granicka, A. Grzeczkowicz, M. Borkowska: Układ membranowy do miejscowej immobilizacji komórek oraz sposób jego wytwarzania. Patent nr P-403498; 2016.
2. L. Granicka, J. Kawiak, R. Stachowiak, J. Wiśniewski, J. Bielecki, M. Łyżniak: "Membrana poliolefinowa do izolacji mikroorganizmów Gram +". Patent nr P-389847; 2012.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

-->