DYREKTOR
Prof dr hab. inż. Adam Liebert
tel. +4822 5925941

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH
Prof. dr hab. Jacek Waniewski
tel. +4822 5925941

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OGÓLNYCH
Dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Ładyżyński
tel. +4822 5925942

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROJEKTÓW ZEWNETRZNYCH
Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
tel. +4822 5925941

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mgr Elżbieta Zachara
tel. +4822 5925904

 

W skład Kolegium wchodzą członkowie Dyrekcji, Dyrektor MCB, Kierownicy Zakładów i Kierownik Studium Doktoranckiego

KOLEGIUM

Dr hab. prof. nadzw. Tiaza Bem
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
Dr hab. inż. prof. nadzw. Tomasz Gólczewski
Dr hab. inż. prof. nadzw. Ludomira Granicka
Dr hab. inż. Anna Korzyńska
Prof dr hab. inż. Adam Liebert
Dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Ładyżyński
Dr hab. inż. prof. nadzw. Dorota Pijanowska
Prof. dr hab. Jacek Waniewski

Mgr Elżbieta Zachara