Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Historia
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-20
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Studia Doktoranckie

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

 logoPOwerOK

Kandydaci, którzy pomyslnie przejdą etapy rektutacji w poszczególnych jednostkach będa mogli zgłosic się do kryteria formalne uczestniczyli w 1 i 2 etapie rekrutacji,

Kryteria kwalifikacji do programu (etap 3) są takie same dla obu grup studentów, co zapewnia jednakowe szanse wszystkim kandydatom. Natomiast w
przypadku kandydatów, którzy są już doktorantami zostało uwzględnione kryterium zgodności realizowanej tematyki badawczej z programem OchDOK! czyli
interdyscyplinarność (etap 2., kryt 3). Dzięki temu podejściu uzyskujemy możliwość wyrównania szans dla kandydatów na wstępnym etapie zaawansowania i
rozpoczynających studia doktoranckie oraz zapewnienie utrzymania profilu tematycznego programu.
Na podstawie liczby uzyskanych punktów na 3. wspólnym etapie rekrutacji (szczegółowe kryteria i sposób oceny zostaną zamieszczone w Regulaminie
Rekrutacji ds programu Och!DOK), międzyinstytutowa Komisja Rekrutacyjna ds. programu Och!DOK,

Projekt POWER Och!Dok dotyczy doktorantów rozpoczynających studia oraz obecnych uczestników SD Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (Lider Projektu), Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Proponowane w ramach tego projektu interdyscyplinarne studia doktorskie tworzą unikatową możliwość połączenia nauk o życiu i technicznych w ramach następujących dyscyplin: Biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, Biologii medycznej, Medycyny, Informatyki, Inżynierii materiałowej, Elektroniki i Mechaniki, zwiększając tym samym szanse zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.

Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

 1. Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym
 2. Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna
 4. Biomedyczne strategie terapeutyczne
 5. Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia

 Do projektu Och!Dok bedą mieli możliwość Studenci, których realizowana tematyka badawcza zbieżna jest z programem Och!DOK.

 Nabór kandydatów (uczestników SD) do udziału w Projekcie POWER Och!Dok odbędzie się jesienią 2018.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie programu po zakończeniu procesu wewnętrznego procesu rekrutacji na pierwszy semestr SD przez wszystkich partnerów projektu.

 

 

poster SD25czerw18 copy

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

 Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

 1. Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym
 2. Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna
 4. Biomedyczne strategie terapeutyczne
 5. Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia

Proponowane tematy rozpraw doktorskich

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

Obecnie trwają  pierwszy oraz drugi etap rekrutacji kandydatów na  Studia Doktoranckie zgodne z procedurami obowiązującymi w danej instytucji:

 • rozmowie kwalifikacyjnej z obszaru przyszłej pracy doktorskiej,
 • ocenie znajomości jęz. angielskiego.realizowane w poszczególnych Instytutach 

 

poster SD25czerw18 copy

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 Interdyscyplinarne, stacjonarne studia doktoranckie

Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej

Och!DOK

logoPOwerMA02

W skład konsorcjum wchodzą trzy instytuty naukowe:

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.M.Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego (IMDiK PAN)

                           

LogoIBIB
 
 Logo kolorowe 2017IMDIK 01
  
oficjalne logo IPPT300x400

 Celem szczególnym projektu PO WER jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktorskich. Działania prowadzone w ramach proponowanych interdyscyplinarnych studiów doktorskich będą związane z utworzeniem szczególnych możliwości zapewniających doktorantom pogłębieniem/nabyciem wiedzy nie tylko z różnych dyscyplin, ale ze względu na współpracującą grupę instytutów partnerskich (IBIB, IMDK, IPPT), również międzydziedzinową.

Proponowane są studia doktorskie tworzą unikatową możliwość połączenia dyscyplin: Biologia medyczna, Medycyna.z dziedziny nauk o życiu oraz pięciu dyscyplin
z dziedziny nauk technicznych: Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczyna oraz Mechanika, Elektronika, Informatyka
i Inżynieria materiałowa.


Cel ten zostanie osiągnięty przez:

 • Utworzenie wspólnej interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów doktorskich, w tym wspólne prowadzenie przewodów doktorskich (zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2014 r. poz. 1852);
 • włączenie doktorantów do zaawansowanych badań nad opracowaniem nowych metod bioinżynieryjnych i informatycznych
  w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych
 • Wzmocnienie efektywności kształcenia kadry naukowej i wsparcie działalności naukowo-badawczej doktorantów przez umożliwienie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach oraz uruchomienie dodatkowego programu stypendialnego dla uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich przez udział doktorantów w 3 szkołach letnich (seminaria
  i warsztaty);

Projekt pozwoli na zbudowanie długofalowej dydaktycznej współpracy między partnerami i osiągnięcie wzajemnych korzyści w procesie kształcenia wysokiej klasy interdyscyplinarnych specjalistów ze stopniem doktora. Komplementarność profili badawczych pozwoli osiągnąć synergię w perspektywie długofalowego rozwoju badań naukowych, integracji i wzmocnienia potencjału naukowego Kampusu Ochota (BioCentrum Ochota).

 

FE POWER poziom pl 1 rgb

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:

Karolina Bejm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej:

Martyna Lachowska

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Bartosz Jura

Piotr Lachert

Członkowie Komisji Odwoławczej:

Agnieszka Wencel 

Przemysław Puławski

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykłady dla Studium Doktoranckiego

Rok akademicki 2017/18

Semestr letni:

Wykład pt. Wnioskowanie statystyczne (30 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Wykłady rozpoczynają się 8 marca (czwartek) godz. 10:15 w sali 24

Plan wykładu:

 1. Wprowadzenie do statystyki i wstępna analiza danych

  - Przedmiot zainteresowań i metodologia statystyki
  - Podstawowa terminologia
  - Statystyka opisowa – metody graficzne prezentacji danych i charakterystyki liczbowe próbki

 2. Model probabilistyczny

  - Doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo

  - Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
  - Zmienne losowe
  - Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa
  - Wektory losowe

 3. Podstawy wnioskowania statystycznego

  - Model statystyczny

  - Statystyki dostateczne
  - Estymatory i ich własności
  - Metody konstrukcji estymatorów
  - Przedziały ufności
  - Testowanie hipotez

 4. Wybrane techniki statystyczne

  - Testowanie zgodności

  - Analiza wariancji
  - Analiza korelacji
  - Analiza regresji
  - Metody nieparametryczne

 

Semestr zimowy:

Wykład pt. Podstawy optyki biomedycznej (15 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Adam Liebert

piątki, godz. 10:00-12:00

Wykłady rozpoczynają się w piątek 17 listopada.

 

Wykład pt. Metodyka pracy naukowej (6 godzin)

System patentowy - jak go wykorzystać w pracy badawczej (6 godzin) 

Prowadzący: dr inż. Grażyna Padeé – rzecznik patentowy

Terminy zajęć:

15.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

22.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

29.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

 

MENU

POWER Och!Dok

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone