Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Historia
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-19
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Praca i staże

Kandydat na to stanowisko adiunkta w Pracowni Inżynierii Nanohybrydowych Biosystemów Regulacji, Zakład Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych, powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Doświadczenia zawodowe:

 1. Wymagana znajomość zagadnień  z zakresu sztucznych narządów oraz procesów membranowych
 2. Co najmniej 4-letni staż w laboratorium biologicznym
 3. Umiejętność planowania doświadczeń i opracowania wyników badań
 4. Znajomość najnowocześniejszych technik bioenkapsulacji
 5. Znajomość technik pomiarowych wykorzystujących ilościowy pomiar transmisji lub odbicia światła
 6. Umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych
 7. Znajomość technik biologii molekularnej
 8. Znajomość technik immunofluorescencyjnych i immunocytochemicznych
 9. Znajomość technik badania biozgodności membran
 10. Znajomość technik badania właściwości membran

Dodatkowe wymagania:

- Dorobek naukowy z dziedziny technik membranowych oraz sztucznych narządów udokumentowany publikacjami z tzw. listy filadelfijskiej.

- Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

- Umiejętność pracy zespołowej

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Spis publikacji naukowych dokumentujących dorobek naukowy.
 3. Oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Warszawa
poszukuje doktoranta – stypendystę
do projektu NCN
„Optymalizacja stężenia dwuwęglanów w płynie dializacyjnym podczas hemodializy
z wykorzystaniem modelowania matematycznego”

Wymagania: Zgodne z „regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach projektu OPUS finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • uzyskały tytuł magistra (w dziedzinie) nauk technicznych, fizycznych, matematycznych, chemicznych
 • posiadają doświadczenie w zastosowaniach równań różniczkowych zwyczajnych, metodach numerycznych,
 • posiadają znajomość problemów modelowania matematycznego w zastosowaniach medycznych lub biologicznych
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego,

Tematyka badawcza:
Około 2 milionów ludzi na świecie korzysta z rutynowych zabiegów hemodializy, przeprowadzanych trzy razy w tygodniu, aby utrzymać się przy życiu. Te zabiegi, prowadzone na pacjentach z niewydolnością nerek, pozwalają na podawanie bufora dwuwęglanowego w roztworze dializacyjnym w celu utrzymania właściwego pH płynów ustrojowych pacjentów; jednak optymalna ilość i metoda przepisywania stężenia dwuwęglanów w roztworze dializacyjnym nie są wystarczająco opracowane.
Głównym celem projektu jest zbadanie możliwych nowych podejść do optymalizacji ilości i metody przepisywania stężenia dwuwęglanów w roztworze dializacyjnym w celu lepszej kontroli pH płynów ustrojowych w terapii hemodializacyjnej przy wykorzystaniu modelu matematycznego.
W ramach projektu powstanie rozbudowany model równowagi kwasowo-zasadowej i biochemii dwuwęglanów w krwi i całym organizmie pacjentów z niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Model jest złożony i wymaga znajomości chemii, opisu procesów transportu w zjawiskach biomedycznych, matematyki i metod numerycznych. Opracowany model będzie skonfrontowany z danymi klinicznymi zebranymi u pacjentów hemodializowanych. Porównanie przewidywań modelu z danymi klinicznymi pozwoli z kolei na estymację parametrów fizjologicznych i propozycję nowych metod podawania dwuwęglanów. Powstały zintegrowany model będzie mógł być zastosowany w innych dziedzinach inżynierii biomedycznej i jej zastosowań w medycynie, mechanicznej wentylacji płuc i pozaustrojowym usuwaniu dwutlenku węgla, oraz przyczynić się
do stworzenia wirtualnej fizjologii człowieka do celów medycznych.

Opis zadań:
Po zapoznaniu się z problemami utrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej u pacjentów hemodializowanych, doktorant opracuje model matematyczny w oparciu o wcześniejsze próby modelowania tych zjawisk, napisze kod komputerowy do numerycznego rozwiązywania równań modelu, i zastosuje go badań symulacyjnych różnych warunków dializy i stanu pacjenta w oparciu o istniejące dane kliniczne, aby zaproponować nową metodę podawania dwuwęglanów w czasie zabiegu hemodializy. Ta metoda zostanie przebadana w warunkach klinicznych jako część projektu.

Typ konkursu : NCN - OPUS

Termin składania ofert: 10 stycznia 2019, godz. 12:00;

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 4500 PLN przyznane na okres 36 miesięcy, oraz stypendium według aktualnych warunków IBIB PAN na kolejne 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia „Regulaminu
przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych”
pkt 1-15 (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.) i Regulamin Studiów doktoranckich iBIB PAN.

Dodatkowych informacji o projekcie udziela prof. dr hab. Jacek Waniewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a w sprawach administracyjnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem: 20 stycznia 2019 roku

Wymagane dokumenty (również w wersji angielskiej z wyjątkiem kopii oficjalnych dokumentów):
(a) podanie o przyjęcie na studia I list motywacyjny:
(b) życiorys:
(c) kopię dyplomu magistra:
(d) list od opiekuna naukowego w projekcie, dr John Kenneth Leypoldt (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), o wstępnym zaakceptowaniu kandydata pod warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie;
(e) opinię opiekuna pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego
(f) spis wykładów w czasie studiów wraz z ocenami;
(d) informację kontaktową z adresem e-mail I numerem telefonu;
(g) dodatkowe informacje o kandydacie związane z rekrutacją na studia.

Forma składania ofert: Dokumenty należy składać do Działu kadr IBIB PAN (ul. Ks. Trojdena 4,
02-109 Warszawa pok. 703) oraz ich wersję elektroniczną przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Stanowisko Recepcjonisty/ki w Dziale Konferencji i Wystaw

 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk
mieszczący się przy ulicy Ks. Trojdena 4 w Warszawie
poszukuje
osoby do pracy w Dziale Konferencji i Wystaw na stanowisku

Recepcjonisty


Charakterystyka pracy:
• Rezerwacja i wynajem pokoi gościnnych
• Obsługa korespondencji i rozmów telefonicznych
• Przyjmowanie, meldowanie gości
• Rozliczanie i przyjmowanie należności za usługi noclegowe, korzystanie z miejsc parkingowych, w tym wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie raportu kasowego,
• Koordynacja zamówień wewnętrznych
• Monitoring systemów alarmowych i ppoż.
• Rezerwacja sal konferencyjnych, przygotowanie spotkań, konfiguracja sal, obsługa szatni
• Dbanie o dobry wizerunek firmy

Kwalifikacje:
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Wykształcenie co najmniej średnie
• Dobra organizacja pracy
• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
• Wysoka kultura osobista
• Umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z gościem
• Dyspozycyjność, samodzielność
• Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office
• Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
• Doskonałą atmosferę w pracy
• Umowę o pracę w równoważnym systemie czasu pracy do12h;
• pakiet socjalny, prywatną opiekę medyczną, kartę sportową,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dołączenie: CV, listu motywacyjnego.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Maciej Nałęcza PAN z siedzibą w ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa."

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
na stanowisko doktoranta-stypendysty

w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki
finansowanego w programie OPUS 8
(nr projektu 2014/15/B/ST7/05276)

 

 

Nazwa jednostki: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN)
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Ilość stanowisk: 3

Wymagania:

 1. Doktorant lub uczestnik studiów studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów albo uczestnik seminarium doktorskiego, który pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 2. Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową,
 3. Umiejętność programowania w C, MatLab, LabView,
 4. Znajomość języka angielskiego,
 5. Chęć zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń,
 6. Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole i samodzielne rozwiązywanie problemów.
Zaproponowane w projekcie badania i technika badawcza skutkować będą opracowaniem i przetestowaniem nowej unikatowej nieinwazyjnej metody pomiaru przepływu mózgowego wykorzystującej czasowo-rozdzielcze pomiary reflektancji dyfuzyjnej prowadzone dla wielu długości fali świetlnej. Spektralna czasowo-rozdzielcza metoda optyczna, która oparta jest na pomiarach rozkładów czasów przylotów fotonów, umożliwia obrazowanie ukrwienia kory mózgowej gdyż pozwala na dyskryminację informacji pochodzących z zewnątrz- i wewnątrzmózgowych warstw tkanek umożliwiając selektywną ocenę zjawisk zachodzących w skórze i czaszce oraz korze mózgowej. Zastosowanie nowej metody oceny przepływu mózgowego może spowodować przyspieszenie diagnostyki pacjentów w ostrej fazie zmian niedokrwiennych mózgu.
Termin składanie ofert: 14.11.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.11.2018

Forma składania ofert: poczta elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w formie stypendium w kwocie 3000 miesięcznie.

Zgłoszenie: powinno zawierać życiorys naukowy, list motywacyjny oraz dokument potwierdzający, że Zgłaszający spełnia wymogi określone w p.1 Wymagań.

Przystąpienie do konkursu (nadesłanie zgłoszenia) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników na stronie internetowej IBIB PAN oraz realizacji projektu NCN OPUS8 nr 2014/15/B/ST7/05276.

 

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta – stypendysty
w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki
finansowanego w programie OPUS 14
(nr projektu 2017/27/B/ST7/00269)

 

Wyniki konkursu

 

Nazwa jednostki: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Wymagania:

 • doktorant lub uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów albo uczestnik seminarium doktorskiego, który pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • znajomość / doświadczenie w zakresie technik laboratoryjnych, w tym dotyczących pracy w warunkach jałowych,
 • znajomość / doświadczenie w prowadzeniu analiz z wykorzystaniem techniki cytometrii przepływowej, real time PCR, testów ELISA,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiających studiowanie literatury fachowej oraz przygotowywanie manuskryptów publikacji i prezentację wyników w trakcie konferencji naukowych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność pracy w zespole,
 • motywacja, entuzjazm i chęć do prowadzenia badań naukowych.

Opis zadań:

W niniejszym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 14; projekt nr 2017/27/B/ST7/00269) celem jest opracowanie modelu hybrydowego, bazującego na bioreaktorze kapilarnym własnej konstrukcji, do badania wpływu warunków hodowli na komórki śródbłonka. W ramach projektu opracowany model zostanie wykorzystany do określenia, w jakim stopniu poziom i wahania stężenia glukozy są czynnikami cytotoksycznymi i aktywującymi stres oksydacyjny w komórkach śródbłonka. Ponadto, zbadana zostanie efektywność stosowania antyoksydantów na redukcję stresu oksydacyjnego. Do zadań doktoranta-stypendysty należeć będzie:

 • izolacja komórek śródbłonka i mięśnia gładkiego z naczyń krwionośnych sznura pępowinowego,
 • hodowla, namnażanie, zamrażanie i bankowanie komórek śródbłonka,
 • przygotowywanie insertów z syntetycznymi membranami płaskimi oraz bioreaktorów z syntetycznymi membranami kapilarnymi do hodowali komórkowych,
 • badanie własności transportowych membran syntetycznych do hodowli komórkowych,
 • weryfikacja działania systemu hodowlanego opracowanego do hodowli komórek śródbłonka w warunkach przepływu medium hodowlanego,
 • prowadzenie hodowli komórek śródbłonka i mięśnia gładkiego w warunkach statycznych i dynamicznych,
 • przeprowadzanie analiz biochemicznych, cytometrycznych i immunologicznych oraz oceny metabolizmu hodowanych komórek,
 • opracowanie, analiza i interpretacja wyników uzyskanych w toku eksperymentów oraz przygotowywanie na ich podstawie publikacji naukowych i prezentacji na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 6 listopada 2018 r., 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 listopada 2018 r.

Forma składania ofert: poczta elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki zatrudnienia: Praca w projekcie naukowym od listopada 2018 r. do lipca 2021 r.; wynagrodzenie w formie stypendium w kwocie 2600 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje: dodatkowych informacji na temat konkursu i projektu udziela dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)     Życiorys naukowy z opisem dotychczasowego doświadczenia, nabytych kompetencji (wraz z dokumentami potwierdzającymi), dotychczasowych osiągnięć naukowych, uzyskanych nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, itp.

2)     List motywacyjny (opis zainteresowań naukowych).

3)    Dokument potwierdzający, że Zgłaszający jest doktorantem lub uczestnikiem studiów doktoranckich albo uczestnikiem seminarium doktorskiego, który pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Rekrutacja może również obejmować rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Przystąpienie do konkursu (nadesłanie zgłoszenia) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników na stronie internetowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz realizacji projektu NCN OPUS 14 nr 2017/27/B/ST7/00269.

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-25 18:53:03

Kandydat na to stanowisko adiunkta w Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych, Zakład Matematycznego Modelowania Procesów Fizjologicznych, powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, chemicznych lub fizycznych oraz posiadać znaczące osiągnięcia badawcze w jednej z wymienionych wyżej dyscyplin nauki potwierdzone dwoma publikacjami w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szczególności kandydat powinien wykazać się umiejętnością opracowywania matematycznych modeli procesów biologicznych i ich zastosowań medycznych, ich implementacji komputerowych, estymacji parametrów modeli w oparciu o dane eksperymentalne i kliniczne, prowadzenia analiz statystycznych uzyskanych wyników.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
 1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej,
 2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych (jako pierwszy autor) w czasopismach z Listy A MNiSW,
 3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze MNiSzW, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),
 4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą,
 5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 7. oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.
 2. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 3. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.
 4. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2018 r.

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

-->