DOBR/0053/ID1/2013/03

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Pijanowska, prof. nadzw. IBIB PAN 

 

W systemach diagnostycznych dla potrzeb diagnostyki nieinwazyjnej lub małoinwazyjnej stosuje się różne czujniki, głównie: mechaniczne, termiczne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, chemiczne i biochemiczne. Można je wykonywać jako czujniki bezkontaktowe (w większości przypadków nieinwazyjne), kontaktowe (stykające się z powierzchnią skóry), łączone z organizmem na stałe (minimalnie inwazyjne) i wszczepialne (inwazyjne). Rodzaje czujników, które będą zastosowane w planowanym systemie diagnostycznym, zostaną omówione w części opisu poświęconej poszczególnym układom pomiarowym.

Celem projektu jest opracowanie systemu do oceny stanu psychofizjologicznego osób wykonujących intensywny wysiłek fizyczny. Na podstawie analizy stanu wiedzy w zakresie współdziałania układów regulacyjnych organizmu człowieka i potrzeb oceny sprawności realizacji zadań wysiłkowych, wytypowano następujące sygnały: (1) parametry układu krążenia – EKG, ciśnienie, (2) parametry układu mięśniowego – EMG, (3) parametry układu oddechowego (częstość), (4) utlenowanie krwi, (5) bioimpedancja skóry, m.in. w celu detekcji potu oraz (6) przyśpieszenia w osiach x, y, z. Należy również monitorować następujące parametry otoczenia: ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza. Do zadań IBIB PAN należy opracowanie układów pomiarowych wraz z czujnikami do pomiaru utlenowania krwi i bioimpedancji skóry.