Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Działalność naukowa
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-01
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

BIP

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) koncentruje swoje prace badawcze na dwóch głównych obszarach. Poniżej wymieniono najważniejsze zagadnienia badawcze w obrębie tych obszarów:

1. Biopomiary i komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy diagnostyki medycznej

1.1. Biopomiary dla poprawy jakości diagnostyki medyczne

Bioczujniki i mikrosystemy do analizy wielkości biochemicznych (urządzenia typu lab-on-a-chip)Mapy elektrokardiograficzne wysokiej rozdzielczościPomiary laserowo-dopplerowskie do monitorowania i obrazowania mikroperfuzji tkanekCzasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni do monitorowania i obrazowania utlenowania tkanekSuche testy chemiczne i biochemiczneBadania czynności okoruchowejNieinwazyjne pomiary parametrów układu oddechowego

1.2. Komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy jakości diagnostyki medycznej

Komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazów w obrazowaniu medycznymAnaliza sygnałów i obrazów z wykorzystaniem teorii chaosu i geometrii fraktalnejWizualizacja i analiza trójwymiarowa struktur biologicznych w komórce i na poziomie populacji komórek oraz wizualizacja i analiza ruchliwości komórekWczesne rozpoznawanie komórek raka pęcherza moczowegoPrzetwarzanie i analiza biomedycznych baz danychAnalizy EEG i EMG

2. Wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

2.1. Techniczne wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

Biokompatybilne, płaskie półprzepuszczalne membrany dla zastosowań biomedycznychHodowla komórek i inżynieria tkankowa zorientowane na odbudowę wątroby i różnicowania komórek macierzystychHybrydowe biosystemy wspomagania i kontroli produkcji substancji regulacyjnych, w tym o działaniu przeciwnowotworowym i insulinyTechniki membranowe do pozaustrojowego oczyszczania krwiKsenotransplantacja wysp trzustkowychTechnologie informatyczne i telekomunikacyjne wspomagające monitorowanie i leczenie wybranych chorób przewlekłych (zwłaszcza cukrzycy)Techniczne wspomaganie leczenia zaburzeń czynności i funkcji układu oddechowegoBadanie uszkodzeń i transplantacja rdzenia kręgowegoBadanie funkcji kontrolnej motoneuronu w normie i patologiiElektroterapia w zaburzeniach rytmu serca i hemodynamiki

2.2. Modele matematyczne i symulacje komputerowe funkcjonowania narządów

Teoria transportu membranowegoTransport płynów i substancji rozpuszczanych w dializie otrzewnowej i hemodializieModelowanie komputerowe i hybrydowe wspomaganie układu krążenia i układu oddechowegoModelowe układu oddechowego człowieka i sztucznej wentylacji płucModelowanie struktury mięśni i mechanizmu generowania sił w komórkachModel "wirtualnego pacjenta" do symulacji terapii nerko-zastępczych.

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło na świecie znaczenie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, głównie poprzez tworzenie nowych obszarów badań. Największa światowa organizacja w dziedzinie inżynierii biomedycznej - Międzynarodowa Federacja Inżynierii Medycznej i Biologicznej (ang. International Federation for Medical and Biological Engineering - IFMBE), zrzesza obecnie ponad 120 000 członków.

W 1998 r. w USA został ustanowiony Instytut Przetwarzania Obrazów I Inżynierii Biomedycznej (ang. Institute of Image Processing and Biomedical Engineering) przy Narodowym Instytucie Zdrowia (ang. National Institute of Health - NIH). W 2001 roku powołano nową instytucję - Europejski Sojusz na Rzecz Nauki i Inżynierii Medycznej i Biologicznej (ang. European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science - EAMBES), nakierowaną głównie na promowanie inżynierii biomedycznej w strukturach Unii Europejskiej.

W ramach rozwoju inżynierii biomedycznej w Polsce, na wyższych uczelniach powołano nowe interdyscyplinarne kierunki studiów (w tym m.in. w: Politechnice Gdańskiej, Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej), ustanowiono nowe centra badawczo-rozwojowe oraz nowe organizacje (np. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej - od 1998 r.).

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Instytut ma długoletnią historię w szkoleniu i nagradzaniu młodych ekspertów inżynierii biomedycznej. Jest jedną z dwóch instytucji naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Ostatnio utworzono także program studiów doktoranckich. IBIB PAN jest krajowym koordynatorem Sieci Inżynierii Biomedycznej w Polsce (BIOMEN), był koordynatorem i współrealizatorem krajowego projektu Foresight dotyczącego opracowania "Scenariuszy Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce do 2020 r.". Według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut jest instytucją pierwszej kategorii, umiejscowioną na 4 pozycji spośród 53 instytucji z grupy jednostek badawczych w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne".

W 2008 r. IBIB PAN wszedł do nowo ustanowionego konsorcjum BIOCENTRUM Ochota, w skład którego wchodzą również: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej .

W chwili obecnej Instytut zatrudnia 140 pracowników włączając 12 profesorów zwyczajnych i 11 profesorów nadzwyczjnych. Od 2010 r. roku struktura Instytutu składa się z 5 zakładów:

                              I. Zakład Mikrosystemów Hybrydowych i Analitycznych
                              II. Zakład Systemów i Technologii Biomedycznych
                              III. Zakład Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych
                              IV. Zakład Matematycznego Modelowania Procesów Fizjologicznych
                              V. Zakład Inżynierii Układu Nerwowo-Mięśniowego

Zakres badań Instytutu w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te mają charakter interdyscyplinarny.

W ramach biopomiarów i komputerowego przetwarzania danych dla poprawy diagnostyki medycznej należy wymienić następujące zagadnienia: badania dotyczące nieinwazyjnych i minimalnie inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak: metody laserowo - dopplerowskie do badań mikrokrążenia, spektroskopia w bliskiej podczerwieni do badań utlenowania i perfuzji tkanek mózgu, analiza sygnałów elektrofizjologicznych, w tym EKG i EEG wysokiej rozdzielczości, a także potencjałów wywołanych, metody analizy czynności okoruchowej do oceny procesu czytania i psycho-fizjologicznego stanu człowieka, mikrosystemy do analiz biochemicznych, metody komputerowego wspomagania obróbki obrazów i metody analizy dużych zbiorów danych.

W ramach wspomagania i zastępowania utraconych funkcji organizmu prowadzane są badania związane z opracowaniem wirtualnego pacjenta dla symulacji terapii nerko-zastępczej, a także związane z komputerowymi i hybrydowymi (numeryczno-fizycznymi) modelami układu oddechowego i układu krążenia.

W ciągu ostatnich lat w obydwu wymienionych kierunkach były także prowadzane badania w dziedzinie inżynierii molekularnej i komórkowej. Badania te obejmują w szczególności: stosowanie półprzepuszczalnych membran i mikrokapsułek do immunoizolacji komórek (w tym wysp Langerhansa) w celu miejscowego dostarczenia biologicznie aktywnych substancji wspierających pracę trzustki, ksenotransplantację wysp trzustkowych oraz wykorzystanie bioreaktorów do hodowli komórek, np. hepatocytów wspomagających czynność wątroby. Są także prowadzone badania nad receptorami biochemicznymi dla rozwoju bioczujników, metodami odbudowy komórek nerwowych, analizą obrazów cytologicznych, włącznie z oceną rozwoju komórek macierzystych i ruchliwości komórek, jak również modelowanie molekularne struktury mięśni.

Instytut wydaje kwartalnik Biocybernetics and Biomedical Engineering, który jest indeksowany w następujących produktach firmy Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SciSearch ®) i Journal Citation Reports / Science Editio oraz w bibliograficznych bazach danych Elsevier: SCOPUS and EMBASE.

Instytut posiada doskonałe zaplecze do organizacji konferencji i seminariów. Od 1975 roku zorganizował trzynaście Krajowych Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. W 1988 roku rozpoczęło swoją działalność Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki (MCB), które jest częścią Instytutu (patrz informacje na temat MCB).

 

Informacje kontaktowe

Obszary badawcze

Sprawozdania finansowe

Dokumenty

Zamówienia publiczne

Lokalizacja: ul. Ks. Trojdena 4
                  02-109 Warszawa
                  POLAND

Telefon:      (+4822)6599143 - centrala,

                 (+4822) 5925900
                  (+4822)6586050,
                  (+4822)6582877

Fax:           (+4822)6597030

E-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:        http://www.ibib.waw.pl

Dyrektor:    Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

NIP:           525-00-09-453

Regon:       000570832

MENU

POWER Och!Dok

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone