Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Działalność naukowa
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-19
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Studia Doktoranckie

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:

Karolina Bejm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej:

Martyna Lachowska

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Bartosz Jura

Piotr Lachert

Członkowie Komisji Odwoławczej:

Agnieszka Wencel 

Przemysław Puławski

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykłady dla Studium Doktoranckiego

Rok akademicki 2017/18

Semestr letni:

Wykład pt. Wnioskowanie statystyczne (30 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Wykłady rozpoczynają się 8 marca (czwartek) godz. 10:15 w sali 24

Plan wykładu:

 1. Wprowadzenie do statystyki i wstępna analiza danych

  - Przedmiot zainteresowań i metodologia statystyki
  - Podstawowa terminologia
  - Statystyka opisowa – metody graficzne prezentacji danych i charakterystyki liczbowe próbki

 2. Model probabilistyczny

  - Doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo

  - Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
  - Zmienne losowe
  - Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa
  - Wektory losowe

 3. Podstawy wnioskowania statystycznego

  - Model statystyczny

  - Statystyki dostateczne
  - Estymatory i ich własności
  - Metody konstrukcji estymatorów
  - Przedziały ufności
  - Testowanie hipotez

 4. Wybrane techniki statystyczne

  - Testowanie zgodności

  - Analiza wariancji
  - Analiza korelacji
  - Analiza regresji
  - Metody nieparametryczne

 

Semestr zimowy:

Wykład pt. Podstawy optyki biomedycznej (15 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Adam Liebert

piątki, godz. 10:00-12:00

Wykłady rozpoczynają się w piątek 17 listopada.

 

Wykład pt. Metodyka pracy naukowej (6 godzin)

System patentowy - jak go wykorzystać w pracy badawczej (6 godzin) 

Prowadzący: dr inż. Grażyna Padeé – rzecznik patentowy

Terminy zajęć:

15.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

22.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

29.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) jest pierwszym i największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Program studiów doktoranckich prowadzonych w IBIB PAN oparty jest więc na wieloletnim doświadczeniu w szkoleniu specjalistów w dziedzinie inżynieria biomedyczna.
Studenci zaangażowani są w prace w multidyscyplinarnych zespołach badawczych działających w Instytucie. Studenci mogą wykorzystywać swoją wiedzę lub rozwijać zainteresowania w 4 głównych obszarach badawczych, na których koncentruje się działalność Instytutu:
• Biopomiary, przetwarzanie danych komputerowych i analizy mające na celu poprawienie diagnostyki medycznej i terapii;
• Wspomaganie lub czasowe zastępowanie pracy narządu, którego funkcje zostały częściowo lub całkowicie utracone;
• Techniki mikro - i nanoenkapsulacji;
• Matematyczne modelowanie fizyczne i symulacja komputerowa wybranych procesów fizjologicznych i funkcji narządów.

Dokumenty i procedury

Aktualna Rekrutacja

Lista Studentów

Działalność i Wykłady

Samorząd Doktorantów

PA020136a

 Studenci Studium Doktoranckiego wraz z Kierownikiem Studium, prof. Andrzejem Chwojnowskim po seminarium podsumowującym rok akademicki 2016-2017

 

INFORMACJA O NABORZE NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Rekrutacja uzupełniająca na środowiskowe studia zostanie przeprowadzona w dniach 28 luty - 15 marca 2018 r.

Kandydatów prosimy o wcześniejszy kontakt dr Komorowskim z IPPT PAN w celu uzgodnienia szczegółów.

Dokumenty (odpis dyplomu; podanie wraz z danymi kontaktowymi zawierającymi obowiązkowo adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; opinię samodzielnego pracownika naukowego oraz ew. dokumenty dodatkowe) prosimy składać w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN do 15 marca 2018 r.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub listem poleconym.

Proponowane tematy rozpraw doktorskich:

 1. Klasyfikacja linii komórkowych potrójnie negatywnego raka piersi ze względu na dynamikę fosforylacji białek , STAT1, STAT3 i STAT5.
 2. Klasyfikacja linii komórkowych potrójnie negatywnego raka piersi ze względu na ekspresję czynników immunomodulujących w odpowiedzi na interferony.

 

Rekrutacja na studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018, zostanie przeprowadzona w dniach 25-28 września.

Kandydatów prosimy o wcześniejszy kontakt z autorami projektów prac doktorskich w celu uzgodnienia szczegółów.

Dokumenty (odpis dyplomu; podanie wraz z danymi kontaktowymi zawierającymi obowiązkowo adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; opinię samodzielnego pracownika naukowego oraz ew. dokumenty dodatkowe) prosimy składać w Dziale Kadr Instytutu do 31 sierpnia 2017 r.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub listem poleconym.

Proponowane tematy rozpraw doktorskich:

 1. Opracowanie sposobu otrzymywania skafoldów typu 3D
  Opiekun naukowy : Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
 2. Zastosowanie poroforów z nanowłóknin do wytwarzania polimerowych skafoldów komórkowych
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Lewińska
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Marcin Grzeczkowicz
 3. Elektrostatyczne wytwarzanie nanowłóknin polimerowych
  o strukturze makroporowatej
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Lewińska
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Marcin Grzeczkowicz
 4. Opracowanie metod automatycznej analizy obrazów skrawków tkanek
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Anna Korzyńska
 5. Elektroaktywna biofunkcjonalizowana warstwa podłożowa do hodowli komórkowych pochodzenia wątrobowego w warunkach dynamicznych
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Pijanowska
  Opiekun pomocniczy: Dr Krzysztof Pluta
 6. Mikroukład analityczny do badania ekspresji wybranych białek funkcyjnych syntetyzowanych w wątrobie
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Dorota Pijanowska
 7. Platforma  do  równoczesnej  analizy  obrazów  fMRI  i  sygnałów EEG
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 8. Modelowanie i analiza zmienności rytmu serca
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 9. Symulacja systemów kontroli  korowo-podkorowych centralnego układu nerwowego
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 10. Fuzja fMRI i fNIRS w diagnostyce choroby Alzheimera
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun naukowy: Prof. Piotr Bogorodzki
 11. Rozwój metod optycznych obrazowania mózgu na modelu zwierzęcym
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Dariusz Janusek
 12. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz sakadometrii do oceny zmian neurodegeneracyjnych
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Piotr Sawosz
 13. Nieinwazyjne obrazowanie aktywności kory mózgowej przy użyciu techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni podczas wielowątkowego pobudzenia (chodzenie, bodźce wzrokowe, słuchowe)
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Anna Gerega
 14. Zastosowanie techniki NIRS do oceny plastyczności mózgu u pacjentów z porażeniem dolnej części ciała podczas rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
  Opiekun naukowy: Prof. Roman Maniewski
 15. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny sprzężenia nerwowo-naczyniowego skorelowanego z falami Sharp-Ripple w hipokampie u małych zwierząt doświadczalnych
  Opiekun naukowy: Prof. Tiaza Bem
  Opiekun naukowy: Prof. Adam Liebert
 16. Eksploracja wybranych zbiorów danych biomedycznych przy wykorzystaniu funkcji kryterialnych typu CPL
  Opiekun naukowy: Prof. Leon Bobrowski
 17. Analiza czynności kory i hipokampa u myszy w trakcie nauki zadania przestrzennego przez obserwację
  Opiekun naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Tiaza Bem
  Opiekun pomocniczy: Prof. dr hab. Pierre Meyrand
 18. Modelowanie wpływu informacji czuciowej na działanie sieci rdzeniowych kontrolujących lokomocję
  Opiekun naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Tiaza Bem
 19. Badanie potencjałów wywołanych w ośrodkach korowych swoistych i nieswoistych dla bodźca
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska
 20. Eksploracja baz danych o biomarkerach, genotypach, śmiertelności i współchorobowości pacjentów z niewydolnością nerek
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jacek Waniewski
  Opiekun pomocniczy: Dr inż. Małgorzata Dębowska
 21. Matematyczne modelowanie przejścia epitelialno-mezenchymalnego i strukturalnych zmian w otrzewnej u pacjentów na dializie otrzewnowej
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jacek Waniewski
 22. Analiza wpływu wybranych czynników i stanów patologicznych na komórki śródbłonka ludzkiego w hodowlach in vitro
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw
 23. Opracowanie systemu wspomagającego osiągnięcie i utrzymanie właściwej masy ciała
  Opiekun naukowy: Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw

MENU

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone