Katalog Biblioteki

Publikacje z dostępem on-line

Wirtualna Biblioteka Nauki

Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN

System elektronicznego dostarczania dokumentów medycznych DocMed

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo

PubMed