Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Biblioteka
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-10
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Praca i staże

Konkurs na stanowisko Asystenta

Kandydat na na stanowisko asystenta w Pracowni Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów w Zakładzie Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy magistra nauk chemicznych lub biotechnologicznych.

Dorobek naukowy:

 1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z obszaru inżynierii biomedycznej w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego (z kopią minimum jednej publikacji);
 2. Wykaz projektów naukowych, w których Kandydat uczestniczył.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Otrzymywanie półprzepuszczalnych membran syntetycznych oraz hybrydowych 2D/3D do hodowli komórkowej metodą mokrej inwersji faz,
 2. Izolowanie komórek z materiału biologicznego i hodowla komórek,
 3. Umiejętność obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM); mikroskopu fluoroscencyjnego,
 4. Synteza organiczna z uwzględnieniem syntezy polimerów.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 2. Umiejętność pracy zespołowej;
 3. Umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków, zadań, wyzwań;
 4. Samodzielność i skuteczność w realizowaniu powierzonych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV oraz list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu;

- kopię przynajmniej jednej publikacji autorstwa kandydata;

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 28.06.2018.

Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Kandydat na stanowisko adiunkta w Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych, Zakład Matematycznego Modelowania Procesów Fizjologicznych, powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych oraz posiadać znaczące osiągnięcia badawcze w jednej z wymienionych wyżej dyscyplin nauki potwierdzone dwoma publikacjami w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szczególności kandydat powinien wykazać się umiejętnością opracowywania matematycznych modeli procesów biologicznych i ich zastosowań medycznych, ich implementacji komputerowych, estymacji parametrów modeli w oparciu o dane eksperymentalne i kliniczne, prowadzenia analiz statystycznych uzyskanych wyników.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. Podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, wdrożeniowego i organizacyjnego, zawierający:
 1. spis publikacji (książki, artykuły w czasopismach, referaty opublikowane w materiałach konferencji naukowych) oraz patentów, zgłoszeń patentowych i ważniejszych opracowań badawczych, wykorzystanych w praktyce klinicznej;
 2. kopie dwu publikacji własnych badań naukowych (jako pierwszy autor) w czasopismach z Listy A MNiSW;
 3. wykaz zrealizowanych projektów badawczych, z podaniem źródeł finansowania oraz wymiaru finansowego (np.: projekty badawcze NCN, projekty w Programach UE, prace zlecone przez podmioty gospodarcze);
 4. wykaz projektów realizowanych we współpracy naukowej z zagranicą;
 5. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat.
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 7. oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r,
 2. Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.
 3. Kandydaci mogą być poproszeni o wygłoszenie wykładu na temat prowadzonych przez nich badań naukowych i odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2018 r. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Kandydat na stanowisko asystenta w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy magistra nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych.

Dorobek naukowy:

 1. udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z obszaru inżynierii biomedycznej w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z kopią minimum jednej publikacji);
 2. wykaz projektów naukowych, w których Kandydat uczestniczył.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Znajomość zagadnień inżynierii biomedycznej, w szczególności znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office;
 2. Bardzo dobra znajomość środowiska programowania MATLAB.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 2. Umiejętność pracy zespołowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu;

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2017.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2017.

Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
Polskiej Akademii Nauk
mieszczący się przy ulicy Ks. Trojdena 4 w Warszawie

poszukuje
osoby do pracy w Dziale Konferencji i Wystaw na stanowisku

Recepcjonisty

Charakterystyka pracy:

 • Rezerwacja i wynajem pokoi gościnnych
 • Obsługa korespondencji i rozmów telefonicznych
 • Przyjmowanie, meldowanie gości
 • Rozliczanie i przyjmowanie należności za usługi noclegowe, korzystanie z miejsc parkingowych, w tym wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie raportu kasowego,
 • Koordynacja zamówień wewnętrznych
 • Monitoring systemów alarmowych i ppoż.
 • Rezerwacja sal konferencyjnych, przygotowanie spotkań, konfiguracja sal, obsługa szatni
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy

Kwalifikacje:

 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w bezpośrednim kontakcie z gościem
 • Dyspozycyjność, samodzielność
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Doskonałą atmosferę w pracy
 • Umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o dołączenie: CV, listu motywacyjnego.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 października 2017 do godziny 9.00.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Maciej Nałęcza PAN z siedzibą w ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa."

Kandydat na to stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych w Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

stopień doktora w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna;

Dorobek naukowy:

udokumentowany minimum 2 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i konferencjach indeksowanych na Web of Science;

Doświadczenie zawodowe:

 1. doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo – badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni  w tym znajomość metod analitycznych w szczególności elektrochemicznych metod modyfikacji i analizy powierzchni
 2. udział w projektach badawczych polskich i zagranicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 2. Umiejętność pracy zespołowej

Osoby zainteresowana prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia i stopnia naukowego (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji. o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017.

Kandydat na to stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

stopień doktora w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna;

Dorobek naukowy:

udokumentowany minimum 2 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i konferencjach indeksowanych na Web of Science;

Doświadczenie zawodowe:

 1. doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo – badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni  w tym znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz umiejętność programowanie w środowiskach Matlab i Python, znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office, umiejętność akwizycji sygnałów i obrazów medycznych i biologicznych ;
 2. udział w projektach badawczych polskich i zagranicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 2. Umiejętność pracy zespołowej

Osoby zainteresowana prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia i stopnia naukowego (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji. o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017.

MENU

POWER Och!Dok

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone