Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 12.15 w sali im. prof. A. Moreckiego gmachu Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Pawła POŁEĆ

Tytuł rozprawy: "Rehabilitacja układu nerwowego z zastosowaniem terapii skojarzonej. Opracowanie rozproszonego systemu zarządzania i algorytmów podstawowych kierunków terapii"

Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Zmysłowski
Promotor pomocniczy: Dr n. med., dr n. techn. Andrzej Dyszkiewicz

Recenzenci: Dr hab. inż. Jolanta Pauk, Prof. dr hab. Andrzej Wit

Zapraszamy

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami złożona została w Bibliotece IBIB PAN.
Recenzje rozprawy oraz streszczenie są dostępne na stronie Instytutu w zakładce "Przewody Doktorskie"