Zakończono nabór na pierwszy semestr do nowej Szkoły Doktorskiej  Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN)

Na stronie Szkoły Doktorskiej TIB PAN opublikowano listę osób przyjętych w poczet Studentów.