Trwa nabór do Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B2B 4PhD”

 

Po zapoznaniu się z proponowaną tematyką badawczą, należy zgłosić się do opiekuna wybranego tematu 

 Ważne terminy:

  15.06.2019-23.08.2019     składanie wymaganych dokumentów
  2 -13.09.2019  

wstępne rozmowy kwalifikacyjne - osób, które zgłosiły się do realizacji proponowanych tematów
(ten etap rekrutacji odbywa się w siedzibie IBIB PAN ul. ks. Trojdena 4, Warszawa)

  18.09.2019  

Egzamin konkursowy
(ten etap ma miejsce w siedzibie CMKP ul. Marymoncka 99/103 Warszawa)

 

Proponowane Tematy:

 

Enkapsulacja wybranych białek funkcyjnych w elektrostatycznie wytwarzanych włókninach polimerowych
Opiekun Naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska

Nanoskafoldy dla biosystemów wspomagania procesów biologicznych dla celów biomedycznych i biotechnologicznych
Opiekun Naukowy: Dr hab. inż. Ludomira Granicka

Oszacowanie parametrów fizjologicznych mózgu przy użyciu inwazyjnej spektroskopii
w bliskiej podczerwieni
Opiekun Naukowy: Prof. Adam Liebert,
Opiekun pomocniczy: Dr Piotr Sawosz

Zastosowanie technik optycznych do oceny stanu zdrowia pacjentów z udarem mózgu
Opiekun Naukowy: Prof. Adam Liebert
Opiekun pomocniczy: Dr Piotr Sawosz

 

Analiza patofizjologii współwystępowania niewydolności serca i chorób obturacyjnych płuc z wykorzystaniem wirtualnego pacjenta oddechowo-krążeniowego
Opiekun Naukowy: Dr hab. inż. Tomasz Gólczewski

 

Tryb składania dokumentów jest opisany w § 13 Regulaminu Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

  1. Podanie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Szczegółowe informacje na stronie https://www.cmkp.edu.pl/struktura/studium-studiow-doktoranckich/wspolna-szkola-doktorska/