IBIB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta -  stypendysty do Pracowni Wspomagania Diagnostyki i Terapii Chorób Metabolicznych.

Nabór prowadzony w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki finansowanego w programie OPUS 14 (nr projektu 2017/27/B/ST7/00269)

Szczegóły konkursu w zakładce Staże i Praca