Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Aktualności
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-02
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Studia Doktoranckie

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

Nabór kandydatów (uczestników SD) do udziału w Projekcie POWER Och!Dok odbędzie się jesienią 2018. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie programu (w przygotowaniu)

 

Projekt POWER Och!Dok dotyczy doktorantów studiujących w SD Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (Lider Projektu), Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Proponowane w ramach tego projektu interdyscyplinarne studia doktorskie tworzą unikatową możliwość połączenia nauk o życiu i technicznych w ramach następujących dyscyplin: Biocybernetyki i Inżynierii biomedycznej, Biologii medycznej, Medycyny, Informatyki, Inżynierii materiałowej, Elektroniki i Mechaniki, zwiększając tym samym szanse zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 


 
 logoPOwerOK  

Celem szczególnym projektu PO WER jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktorskich. Działania prowadzone w ramach proponowanych interdyscyplinarnych studiów doktorskich będą związane z utworzeniem szczególnych możliwości zapewniających doktorantom pogłębieniem/nabyciem wiedzy nie tylko z różnych dyscyplin, ale ze względu na współpracującą grupę instytutów partnerskich (IBIB, IMDK, IPPT), również międzydziedzinową.

W skład konsorcjum wchodzą trzy instytuty naukowe:

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.M.Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego (IMDiK PAN)

 

Proponowane są studia doktorskie tworzą unikatową możliwość połączenia dyscyplin: Biologia medyczna, Medycyna.z dziedziny nauk o życiu oraz pięciu dyscyplin
z dziedziny nauk technicznych: Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczyna oraz Mechanika, Elektronika, Informatyka
i Inżynieria materiałowa.


Cel ten zostanie osiągnięty przez:

 • Utworzenie wspólnej interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów doktorskich, w tym wspólne prowadzenie przewodów doktorskich (zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2014 r. poz. 1852);
 • włączenie doktorantów do zaawansowanych badań nad opracowaniem nowych metod bioinżynieryjnych i informatycznych
  w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych
 • Wzmocnienie efektywności kształcenia kadry naukowej i wsparcie działalności naukowo-badawczej doktorantów przez umożliwienie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach oraz uruchomienie dodatkowego programu stypendialnego dla uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich przez udział doktorantów w 3 szkołach letnich (seminaria
  i warsztaty);

Projekt pozwoli na zbudowanie długofalowej dydaktycznej współpracy między partnerami i osiągnięcie wzajemnych korzyści w procesie kształcenia wysokiej klasy interdyscyplinarnych specjalistów ze stopniem doktora. Komplementarność profili badawczych pozwoli osiągnąć synergię w perspektywie długofalowego rozwoju badań naukowych, integracji i wzmocnienia potencjału naukowego Kampusu Ochota (BioCentrum Ochota).

 

FE POWER poziom pl 1 rgb

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) jest pierwszym i największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Program studiów doktoranckich prowadzonych w IBIB PAN oparty jest więc na wieloletnim doświadczeniu w szkoleniu specjalistów w dziedzinie inżynieria biomedyczna.
Studenci zaangażowani są w prace w multidyscyplinarnych zespołach badawczych działających w Instytucie. Studenci mogą wykorzystywać swoją wiedzę lub rozwijać zainteresowania w 4 głównych obszarach badawczych, na których koncentruje się działalność Instytutu:
• Biopomiary, przetwarzanie danych komputerowych i analizy mające na celu poprawienie diagnostyki medycznej i terapii;
• Wspomaganie lub czasowe zastępowanie pracy narządu, którego funkcje zostały częściowo lub całkowicie utracone;
• Techniki mikro - i nanoenkapsulacji;
• Matematyczne modelowanie fizyczne i symulacja komputerowa wybranych procesów fizjologicznych i funkcji narządów.

Dokumenty i procedury

Aktualna Rekrutacja

Lista Studentów

Działalność i Wykłady

Samorząd Doktorantów

POWER Och!Dok

 

PA020136a

 Studenci Studium Doktoranckiego wraz z Kierownikiem Studium, prof. Andrzejem Chwojnowskim po seminarium podsumowującym rok akademicki 2016-2017

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:

Karolina Bejm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej:

Martyna Lachowska

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Bartosz Jura

Piotr Lachert

Członkowie Komisji Odwoławczej:

Agnieszka Wencel 

Przemysław Puławski

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykłady dla Studium Doktoranckiego

Rok akademicki 2017/18

Semestr letni:

Wykład pt. Wnioskowanie statystyczne (30 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Wykłady rozpoczynają się 8 marca (czwartek) godz. 10:15 w sali 24

Plan wykładu:

 1. Wprowadzenie do statystyki i wstępna analiza danych

  - Przedmiot zainteresowań i metodologia statystyki
  - Podstawowa terminologia
  - Statystyka opisowa – metody graficzne prezentacji danych i charakterystyki liczbowe próbki

 2. Model probabilistyczny

  - Doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo

  - Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
  - Zmienne losowe
  - Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa
  - Wektory losowe

 3. Podstawy wnioskowania statystycznego

  - Model statystyczny

  - Statystyki dostateczne
  - Estymatory i ich własności
  - Metody konstrukcji estymatorów
  - Przedziały ufności
  - Testowanie hipotez

 4. Wybrane techniki statystyczne

  - Testowanie zgodności

  - Analiza wariancji
  - Analiza korelacji
  - Analiza regresji
  - Metody nieparametryczne

 

Semestr zimowy:

Wykład pt. Podstawy optyki biomedycznej (15 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Adam Liebert

piątki, godz. 10:00-12:00

Wykłady rozpoczynają się w piątek 17 listopada.

 

Wykład pt. Metodyka pracy naukowej (6 godzin)

System patentowy - jak go wykorzystać w pracy badawczej (6 godzin) 

Prowadzący: dr inż. Grażyna Padeé – rzecznik patentowy

Terminy zajęć:

15.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

22.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

29.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

 

 INFORMACJA O NABORZE NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Rekrutacja na studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018, zostanie przeprowadzona w dniach 25-29 czerwca 2018.

Kandydatów prosimy o wcześniejszy kontakt z autorami projektów prac doktorskich w celu uzgodnienia szczegółów.

Dokumenty (odpis dyplomu; podanie wraz z danymi kontaktowymi zawierającymi obowiązkowo adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; opinię samodzielnego pracownika naukowego oraz ew. dokumenty dodatkowe) prosimy składać w Dziale Kadr Instytutu do 18 czerwca 2018 r.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub listem poleconym.

 

Proponowane tematy rozpraw doktorskich:

 1. Rola hipokampalnych komórek miejsca w uczeniu przez obserwację
  Opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem, prof. nadzw.
 2. Eksploracja danych biomedycznych przy użyciu wybranych technik uczenia maszynowego
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leon Bobrowski
 3. Zastosowanie techniki EEG-fMRI w badaniu oddziaływań korowo-podkorowych mózgu
   Opieknu naukowy: dr hab. inż Pior Bogorodzki, prof. nadzw.
   Opiekun pomocniczy: dr Weronika Dębowska
 4. Opracowanie skafoldów typu 3D z biodegradowalnych co-poliestrów
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
 5. Nanoskafoldy dla biosystemów wspomagania procesów biologicznych dla celów biomedycznych i biotechnologicznych
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ludomira Granicka, prof. nadzw.
 6. Metody analizy obrazów w patologii cyfrowej
   Opiekun naukowy: dr hab. Anna Korzyńska, prof. nadzw.
 7. Opracowanie systemu wspomagającego osiągnięcie i utrzymanie właściwej masy ciała
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw.
 8. Analiza wpływu wybranych czynników i stanów patologicznych na komórki śródbłonka ludzkiego w hodowlach in vitro
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw.
 9. Elektrostatyczne wytwarzanie włóknin polimerowych z nici o strukturze wielowarstwowej 
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska, prof. nadzw.
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Marcin Grzeczkowicz
 10. Elektrostatyczne wytwarzanie nośników leków wziewnych o złożonej strukturze
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska, prof. nadzw.
  Opiekun pomocniczy: dr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska
 11. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny sprzężenia nerwowo-naczyniowego skorelowanego z falami z ang. Sharp-Ripple waves w hipokampie u małych zwierząt doświadczalnych
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem, prof. nadzw.

 12. Badania nad metodyką oceny ukrwienia kory mózgowej - Arterial Spin labelling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. nadzw. 
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Michał Kacprzak
 13. Zastosowanie technik optycznych do oceny procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Piotr Sawosz
 14. Zastosowanie techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny zmian hemodynamicznych mózgu podczas przezczaszkowej symulacji elektromagnetycznej
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun pomocniczy: dr Anna Gerega
 15. Biofunkcjonalizowane warstwy podłożowe do hodowli komórek pochodzenia wątrobowego z możliwością bezpośredniej ich stymulacji/oceny adhezji
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
   Opiekun pomocniczy: dr Krzysztof Pluta
 16. Mikroukład bioanalityczny do jednoczesnych oznaczeń wybranych parametrów hodowli komórek pochodzenia wątrobowego
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
 17. Hodowle komórek pochodzenia wątrobowego w bioreaktorach przepływowych
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
  Opiekun pomocniczy: dr  Krzysztof Pluta
 18. Badanie stężeń neuroprzekaźników in vivo w chorobach układu nerwowego
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Beata Toczyłowska, prof. nadzw.
 19. Analiza bioinformatyczna medycznych baz danych
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska
 20. Modelowanie metabolizmu mineralnego i kostnego u pacjentów z niewydolnością nerek
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska
 21. Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego: modelowanie matematyczne propagacji fali pulsu w drzewie tętniczym
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska, dr Jan Poleszczuk
 22. Modelowanie interakcji układ odpornościowy - nowotwór na poziomie pojedynczych komórek
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr Jan Poleszczuk
 23. Modelowanie synergii pomiedzy rodioterapią i immunoterapią w celu maksymalizacji efektu terapeutycznego u pacjentów z rozsianym nowotworem
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr Jan Poleszczuk

Podstawowe informacje, dokumenty i procedury dotyczące Studium Doktoranckiego IBIB PAN

  

REKRUTACJA

 IBIB PAN prowadzi nabór Kandydatów na czteroletnie, stacjonarne, interdyscyplinarne studia doktoranckie.

SZANSA ZDOBYCIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH W DYSCYPLINIE BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA.

Doktorantom oferujemy:
• rozwijanie swoich zainteresowań i pasji naukowych wśród wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej,
• możliwość współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
• atrakcyjne stypendium (2000 PLN netto) oraz możliwość udziału w projekcie POWER OchDok! (+1000 PLN netto)
• dostęp do pakietu medycznego i sportowego.

W czasie studiów szczególny nacisk nałożony będzie na prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz podnoszenie kwalifikacji własnych młodej kadry naukowej.

 

 • Informacja dla kandydatów do Studium Doktoranckiego IBIB PAN

   Wymagane dokumenty
  - Podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie
  - Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o terminie planowanego ich zakończenia,
  - Życiorys naukowy,
  - List motywacyjny,
  - Oświadczenie przyszłego opiekuna/promotora o dopuszczeniu kandydata do procedury naboru w ramach zgłoszonego tematu,
  - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nową procedurą RODO (należy pobrać i złożyć  pierwszą stronę dokumentu)
  - Opcjonalnie - zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności, w tym znajomość jęz. obcego.

 • Scenariusz dla kandydata na Studium Doktoranckie

  Plan działania:

  1. Uzgodnienie tematu z przyszłym opiekunem-promotorem
  2. Złożenie kompletu dokumentów do dnia 18 czerwca 2018r.  w Dziale Kadr Instytutu tel. 022 659 91 43 w. 703

 

 

 • Ramowy Program Dziennych Studiów Doktoranckich w IBIB PAN

REGULAMINY

POZOSTAŁE  ROZPORZĄDZENIA, USTAWY

 

MENU

Nagrody naukowe

POWER Och!Dok


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone