Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Historia

Dla mediów

Studia doktoranckie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Centrum Konferencyjne

Biblioteka

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Kontakt

Pomoc

Aktualności
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-16
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Studia Doktoranckie

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

[empty]kontakt


 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza  PAN - Lider projektuProf. dr hab inż. Andrzej ChwojnowskiKierownik Studiów Doktoranckich IBIB PAN- Kierownik Projektu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 592 59 59


Dr inż. Magdalena Antosiak-Iwańska

 

Administrator Projektu


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 592 59 78


Mgr. Renata Wrońska

 

Administrator Finansowy Projektu


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 592 59 65

     
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej PAN – Partner ProjektuDr hab. inż Tomasz Szolc

 

Kierownik Studiów Doktoranckich IPPT PAN

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 22 826 12 81 wew.319


Piotr Słomiński

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 826 25 22
     

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN – Partner ProjektuDr hab. n. med. Joanna Sypecka


Kierownik Studiów Doktoranckich IMDiK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 608 65 08


Dr hab. Dorota Makarewicz
 

Mediator
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 490


 Mgr. inż. Aleksandra Bilmin


Sekretariat SD IMDiK PAN
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 453

 

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

 

 

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

 logoPOwer 3Da

Ogłaszamy nabór Kandydatów na interdyscyplinarne STUDIA DOKTORANCKIE
prowadzone w ramach projektu POWER Och!DOK

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci SD prowadzonych w Instytutach wchodzących w skład Konsorcjum projektu t.j. w:

• Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN)
• Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
• Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN),

którzy
- Zostali zakwalifikowani na pierwszy semestr podczas bieżącego naboru
oraz
- Dotychczasowi uczestnicy SD, którzy do czasu ogłoszenia naboru nie ukończyli 5go semestru studiów

 


Kalendarz Rekrutacji

  14.09. 2018
  Ogłoszenie o naborze do POWER Och!DOK na stronie internetowej projektu
     24.09.2018 – 3.10.2018
do godz. 13:00
    Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do działów kadr/sekretariatów SD macierzystych jednostek
  8.10.2018   Ogłoszenie listy artykułów do przygotowania prezentacji na rozmowę rekrutacyjną na stronie projektu POWER Och!DOK
  8.10.2018   Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do poszczególnych kandydatów
  15-18.10.2018   Rozmowy rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem Rekrutacji
  22.10.2018   Ogłoszenie na stronie projektu POWER Och!DOK listy osób zakwalifikowanych do projektu

 

Nabór kandydatów prowadzony jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 Studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie POWER Och!DOK obowiązywała będzie wspólna, interdyscyplinarna oferta dydaktyczna

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

 Tematyka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dotyczy następujących obszarów badawczych:

 1. Analiza mechanizmów biologicznych na poziomie molekularnym
 2. Patomechanizmy i diagnostyka chorób cywilizacyjnych i neurodegeneracyjnych
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna
 4. Biomedyczne strategie terapeutyczne
 5. Terapie regeneracyjne/poprawa jakości życia

Proponowane tematy rozpraw doktorskich

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 

Ogłaszamy nabór Kandydatów na interdyscyplinarne  STUDIA DOKTORANCKIE
w ramach projektu POWER Och!DOK

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci SD prowadzonych w:

• Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN)
• Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
• Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN),

którzy
- Zostali zakwalifikowani na pierwszy semestr podczas bieżącego naboru

oraz
- Dotychczasowi uczestnicy SD, którzy do czasu ogłoszenia naboru nie ukończyli 5go semestru studiów

Szczegółowy przebieg rekrutacji dostępny jest na stronie programu:

 http://ibib.waw.pl/pl/studia-doktoranckie/power-ochdok-pol/70-studia-doktoranckie/686-power-ochdok-rekrutacja

 

Aktualnosci Informacje Tematy Rekrutacja Dokumenty copy Kontakt copy

 Interdyscyplinarne, stacjonarne studia doktoranckie

Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej

Och!DOK

 

logoOchDOK MAwww

 

W skład konsorcjum wchodzą trzy instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk:

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.M.Nałęcza PAN (IBIB PAN) - (Lider)
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego (IMDiK PAN)

                           

LogoIBIB
 
 Logo kolorowe 2017IMDIK 01        oficjalne logo IPPT300x400

 

 Celem szczególnym projektu PO WER jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktorskich. Działania prowadzone w ramach proponowanych interdyscyplinarnych studiów doktorskich będą związane z utworzeniem szczególnych możliwości zapewniających doktorantom pogłębieniem/nabyciem wiedzy nie tylko z różnych dyscyplin, ale ze względu na współpracującą grupę instytutów partnerskich (IBIB, IMDK, IPPT), również międzydziedzinową.

Proponowane są studia doktorskie tworzą unikatową możliwość połączenia dyscyplin: Biologia medyczna, Medycyna z dziedziny nauk o życiu oraz pięciu dyscyplin
z dziedziny nauk technicznych: Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczyna oraz Mechanika, Elektronika, Informatyka
i Inżynieria materiałowa.


Cel ten zostanie osiągnięty przez:

 • Utworzenie wspólnej interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów doktorskich, w tym wspólne prowadzenie przewodów doktorskich (zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2014 r. poz. 1852);
 • włączenie doktorantów do zaawansowanych badań nad opracowaniem nowych metod bioinżynieryjnych i informatycznych
  w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych
 • Wzmocnienie efektywności kształcenia kadry naukowej i wsparcie działalności naukowo-badawczej doktorantów przez umożliwienie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach oraz uruchomienie dodatkowego programu stypendialnego dla uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji społecznych i menedżerskich przez udział doktorantów w 3 szkołach letnich (seminaria
  i warsztaty);

Projekt pozwoli na zbudowanie długofalowej dydaktycznej współpracy między partnerami i osiągnięcie wzajemnych korzyści w procesie kształcenia wysokiej klasy interdyscyplinarnych specjalistów ze stopniem doktora. Komplementarność profili badawczych pozwoli osiągnąć synergię w perspektywie długofalowego rozwoju badań naukowych, integracji i wzmocnienia potencjału naukowego Kampusu Ochota (BioCentrum Ochota).

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

FE POWER poziom pl 1 rgb

Beneficjent: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M Nałęcza PAN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu wynosi 6 052 291,00

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) jest pierwszym i największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Program studiów doktoranckich prowadzonych w IBIB PAN oparty jest więc na wieloletnim doświadczeniu w szkoleniu specjalistów w dziedzinie inżynieria biomedyczna.
Studenci zaangażowani są w prace w multidyscyplinarnych zespołach badawczych działających w Instytucie. Studenci mogą wykorzystywać swoją wiedzę lub rozwijać zainteresowania w 4 głównych obszarach badawczych, na których koncentruje się działalność Instytutu:
• Biopomiary, przetwarzanie danych komputerowych i analizy mające na celu poprawienie diagnostyki medycznej i terapii;
• Wspomaganie lub czasowe zastępowanie pracy narządu, którego funkcje zostały częściowo lub całkowicie utracone;
• Techniki mikro - i nanoenkapsulacji;
• Matematyczne modelowanie fizyczne i symulacja komputerowa wybranych procesów fizjologicznych i funkcji narządów.

Dokumenty i procedury

Aktualna Rekrutacja

Lista Studentów

Działalność i Wykłady

Samorząd Doktorantów

POWER Och!Dok

 

PA020136a

 Studenci Studium Doktoranckiego wraz z Kierownikiem Studium, prof. Andrzejem Chwojnowskim po seminarium podsumowującym rok akademicki 2016-2017

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:

Karolina Bejm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej:

Martyna Lachowska

Członkowie Komisji Stypendialnej:

Bartosz Jura

Piotr Lachert

Członkowie Komisji Odwoławczej:

Agnieszka Wencel 

Przemysław Puławski

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykłady dla Studium Doktoranckiego

Rok akademicki 2017/18

Semestr letni:

Wykład pt. Wnioskowanie statystyczne (30 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Wykłady rozpoczynają się 8 marca (czwartek) godz. 10:15 w sali 24

Plan wykładu:

 1. Wprowadzenie do statystyki i wstępna analiza danych

  - Przedmiot zainteresowań i metodologia statystyki
  - Podstawowa terminologia
  - Statystyka opisowa – metody graficzne prezentacji danych i charakterystyki liczbowe próbki

 2. Model probabilistyczny

  - Doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo

  - Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
  - Zmienne losowe
  - Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa
  - Wektory losowe

 3. Podstawy wnioskowania statystycznego

  - Model statystyczny

  - Statystyki dostateczne
  - Estymatory i ich własności
  - Metody konstrukcji estymatorów
  - Przedziały ufności
  - Testowanie hipotez

 4. Wybrane techniki statystyczne

  - Testowanie zgodności

  - Analiza wariancji
  - Analiza korelacji
  - Analiza regresji
  - Metody nieparametryczne

 

Semestr zimowy:

Wykład pt. Podstawy optyki biomedycznej (15 godzin)

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Adam Liebert

piątki, godz. 10:00-12:00

Wykłady rozpoczynają się w piątek 17 listopada.

 

Wykład pt. Metodyka pracy naukowej (6 godzin)

System patentowy - jak go wykorzystać w pracy badawczej (6 godzin) 

Prowadzący: dr inż. Grażyna Padeé – rzecznik patentowy

Terminy zajęć:

15.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

22.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

29.11.2017 godz. 9:00-11:00 Sala Seminaryjna (nr 24)

 

 INFORMACJA O NABORZE NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Dodatkowy nabór na studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018.

Kandydatów prosimy o wcześniejszy kontakt z autorami projektów prac doktorskich w celu uzgodnienia szczegółów.

Dokumenty (odpis dyplomu; podanie wraz z danymi kontaktowymi zawierającymi obowiązkowo adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; opinię samodzielnego pracownika naukowego oraz ew. dokumenty dodatkowe) prosimy składać w Dziale Kadr Instytutu do 20 września 2018 r.

 

 Proponowane tematy rozpraw doktorskich:

 1. Rola hipokampalnych komórek miejsca w uczeniu przez obserwację
  Opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem, prof. nadzw.
 2. Eksploracja danych biomedycznych przy użyciu wybranych technik uczenia maszynowego
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Leon Bobrowski
 3. Opracowanie skafoldów typu 3D z biodegradowalnych co-poliestrów
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski
 4. Zastosowanie metod nieliniowych do analizy obrazów i sygnałów w diagnostyce i w monitorowaniu terapii uzależnień i ich skutków
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski
 5. Metody analizy obrazów w patologii cyfrowej
   Opiekun naukowy: dr hab. Anna Korzyńska, prof. nadzw.
 6. Optymalizacja stężenia dwuwęglanów w płynie dializacyjnym podczas hemodializy z wykorzystaniem modelowania matematycznego
  opiekun naukowy: prof. John Kenneth Leypoldt
  opiekun w IBIB PAN: prof. dr hab. Jacek Waniewski
 7. Opracowanie systemu wspomagającego osiągnięcie i utrzymanie właściwej masy ciała
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Ładyżyński, prof. nadzw.
 8. Elektrostatyczne wytwarzanie nośników leków wziewnych o złożonej strukturze
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dorota Lewińska, prof. nadzw.
  Opiekun pomocniczy: dr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska
 9. Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny sprzężenia nerwowo-naczyniowego skorelowanego z falami z ang. Sharp-Ripple waves w hipokampie u małych zwierząt doświadczalnych
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun naukowy: dr hab. Tiaza Bem, prof. nadzw.
 10. Badania nad metodyką oceny ukrwienia kory mózgowej - Arterial Spin labelling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. nadzw. 
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Michał Kacprzak
 11. Zastosowanie technik optycznych do oceny procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Piotr Sawosz
 12. Zastosowanie techniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oceny zmian hemodynamicznych mózgu podczas przezczaszkowej symulacji elektromagnetycznej
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Liebert
   Opiekun pomocniczy: dr Anna Gerega
 13. Biofunkcjonalizowane warstwy podłożowe do hodowli komórek pochodzenia wątrobowego z możliwością bezpośredniej ich stymulacji/oceny adhezji
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
   Opiekun pomocniczy: dr Krzysztof Pluta
 14. Mikroukład bioanalityczny do jednoczesnych oznaczeń wybranych parametrów hodowli komórek pochodzenia wątrobowego
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
 15. Zbadanie funkcji sterujących wysokoprogowych motoneuronów człowieka
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Piotrkiewicz
 16. Analiza bioinformatyczna medycznych baz danych
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska
 17. Modelowanie metabolizmu mineralnego i kostnego u pacjentów z niewydolnością nerek
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska
 18. Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego: modelowanie matematyczne propagacji fali pulsu w drzewie tętniczym
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr inż. Małgorzata Dębowska, dr Jan Poleszczuk
 19. Modelowanie interakcji układ odpornościowy - nowotwór na poziomie pojedynczych komórek
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr Jan Poleszczuk
 20. Modelowanie synergii pomiedzy radioterapią i immunoterapią w celu maksymalizacji efektu terapeutycznego u pacjentów z rozsianym nowotworem
   Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Waniewski
   Opiekun pomocniczy: dr Jan Poleszczuk

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

-->