IBIB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta do:

 1. Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych
oraz
2. Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych

Szczegółowe warunki konkursu na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_09/bd5a8302e61153fd5569fc447e18378d.pdf

2.  http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_09/bb9ad8fda41b7daef60c933bef938576.pdf

oraz na naszej stronie w zakładce Praca i Staże

1.  http://www.ibib.waw.pl/pl/oferta-instytutu/praca-i-staze/548-poszukujemy-pracownika-na-stanowisko-adiunkta-w-pracowni-bioczujnikow-i-mikrosystemow-analitycznych

2.    http://www.ibib.waw.pl/pl/oferta-instytutu/praca-i-staze/547-poszukujemy-pracownika-na-stanowisko-adiunkta-w-pracowni-przetwarzania-i-analizy-obrazow-mikroskopowych

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017