Poszukujemy Pracowników na stanowiska Asystenów (5 osób) do Pracowni:

  1. Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych – 1 miejsce
  2. Elektrostatycznych Metod Bioenkapsulacji – 1 miejsce
  3. Inżynierii Nanohybrydowych Biosystemów Regulacji - 2 miejsca
  4. Optyki Biomedycznej – 1 miejsce

Szczegóły i wymagania w zakładce Oferta Instytutu/Praca i staże