Publishing Unit of the Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS carries on editing and publishing of:

  • habilitation dissertations (usually in Monographs of IBBE PAS series),
  • selected doctoral dissertations of the IBBE PAS employees,
  • other monographs and scientific books.

Other monographs recently published in IBBE PAS

  1. Janecki J.: Analiza rozkładów wyników badań laboratoryjnych. Wyznaczanie Gaussowskich Zakresów Referencyjnych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 2004, pp. 210.
  2. De Lazzari C., Darowski M.: Cardiopulmonary mechanical interaction – modelling and simulation, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 2002, pp. 132.