News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

History

For Media

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Conference Centre

Library

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

Contact

General information
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-18
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Pracownia Optyki Biomedycznej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na studia doktoranckie, który chciałby dołączyć do naszego zespołu zajmującego się problemami biomedycznych pomiarów optoelektronicznych. Poszukujemy osoby o zamiłowaniu do pracy naukowo-badawczej o umiejętnościach posługiwania się aparaturą pomiarową, programowania w C, MatLab, LabView, znającej j. angielski. W szczególności kandydat powinien być otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, na pracę w interdyscyplinarnym zespole i samodzielne rozwiązywanie problemów. Studia doktoranckie będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu naukowego dotyczącego opracowania metody optycznej wykorzystującej spektroskopię w bliskiej podczerwieni do pomiarów poziomu ukrwienia mózgu u osoby dorosłej.

Zaproponowane w projekcie badania i technika badawcza skutkować będą opracowaniem i przetestowaniem nowej unikatowej nieinwazyjnej metody pomiaru przepływu mózgowego wykorzystującej czasowo-rozdzielcze pomiary reflektancji dyfuzyjnej prowadzone dla wielu długości fali świetlnej. Spektralna czasowo-rozdzielcza metoda optyczna, która oparta jest na pomiarach rozkładów czasów przylotów fotonów, umożliwia obrazowanie ukrwienia kory mózgowej gdyż pozwala na dyskryminację informacji pochodzących z zewnątrz- i wewnątrzmózgowych warstw tkanek umożliwiając selektywną ocenę zjawisk zachodzących w skórze i czaszce oraz korze mózgowej. Zastosowanie nowej metody oceny przepływu mózgowego może spowodować przyspieszenie diagnostyki pacjentów w ostrej fazie zmian niedokrwiennych mózgu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

dr inż. Anna Gerega

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Zakład III, Pracownia Optyki Biomedycznej.

02-109 Warszawa

ul. Trojdena 4

tel. 022-6599143 w.104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

Scientific Awards

 • Slider-Right-Midle-EN-08
 • Slider-Right-Midle-EN-06
 • Slider-Right-Midle-EN-07
 • Slider-Right-Midle-EN-02
 • Slider-Right-Midle-EN-03
 • Slider-Right-Midle-EN-04
 • Slider-Right-Midle-EN-01
 • Slider-Right-Midle-EN-05

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

-->