News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

History

For Media

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Conference Centre

Library

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

Contact

Mission & Authorities
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-14
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Praca i staże

Kandydat na to stanowisko adiunkta w Pracowni Inżynierii Nanohybrydowych Biosystemów Regulacji, Zakład Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych, powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Doświadczenia zawodowe:

 1. Wymagana znajomość zagadnień  z zakresu sztucznych narządów oraz procesów membranowych
 2. Co najmniej 4-letni staż w laboratorium biologicznym
 3. Umiejętność planowania doświadczeń i opracowania wyników badań
 4. Znajomość najnowocześniejszych technik bioenkapsulacji
 5. Znajomość technik pomiarowych wykorzystujących ilościowy pomiar transmisji lub odbicia światła
 6. Umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych
 7. Znajomość technik biologii molekularnej
 8. Znajomość technik immunofluorescencyjnych i immunocytochemicznych
 9. Znajomość technik badania biozgodności membran
 10. Znajomość technik badania właściwości membran

Dodatkowe wymagania:

- Dorobek naukowy z dziedziny technik membranowych oraz sztucznych narządów udokumentowany publikacjami z tzw. listy filadelfijskiej.

- Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

- Umiejętność pracy zespołowej

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV, list motywacyjny, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 2. Spis publikacji naukowych dokumentujących dorobek naukowy.
 3. Oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu w postaci zapisu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Kandydat na stanowisko asystenta w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

Stopień naukowy magistra nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych.

Dorobek naukowy:

 1. udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z obszaru inżynierii biomedycznej w czasopismach międzynarodowych znajdujących się na Liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z kopią minimum jednej publikacji);
 2. wykaz projektów naukowych, w których Kandydat uczestniczył.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Znajomość zagadnień inżynierii biomedycznej, w szczególności znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office;
 2. Bardzo dobra znajomość środowiska programowania MATLAB.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 2. Umiejętność pracy zespołowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu;

- oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, IBIB PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2017.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2017.

Kandydaci mogą być poproszeni o odbycie rozmowy z Komisją Konkursową.

Kandydat na to stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

stopień doktora w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna;

Dorobek naukowy:

udokumentowany minimum 2 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i konferencjach indeksowanych na Web of Science;

Doświadczenie zawodowe:

 1. doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo – badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni  w tym znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz umiejętność programowanie w środowiskach Matlab i Python, znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office, umiejętność akwizycji sygnałów i obrazów medycznych i biologicznych ;
 2. udział w projektach badawczych polskich i zagranicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 2. Umiejętność pracy zespołowej

Osoby zainteresowana prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia i stopnia naukowego (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji. o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017.

/We are looking for talented and enthusiastic PhD students to join the biomedical optics group/

Position: PhD Position in the project: “Brain injury and trauma monitoring using advanced photonics”. The position is part of the EU Marie Curie Initial Training Network (ITN).

Number of positions: 1

Institution: Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Science, Warsaw, POLAND.

Position starts on: fourth quarter of 2016 (negotiable)

Background/Project Description

IBIB is offering a PhD-studentship to a very ambitious candidate who wishes to enhance his/her scientific career in the field of Medical Optics, and acquire a doctoral degree.

The main goal is to develop, construct and validate a non–invasive photonic tool for application in neuro-critical care units. If you apply, you have an opportunity becoming a part of the international team working on modern optical brain imaging methods. The position is part of a EU Marie Curie Initial Training Network (ITN).

We would like to offer you an extraordinary opportunity for unique PhD studies system. Candidates will have an opportunity to travel among 11 different Universities and scientific Institutes. They will study during seminars, in laboratories and in clinics to use that knowledge in developing the tool for brain injury and trauma monitoring.

While studying researchers will get a great chance for cooperation with hospitals and industry. Participants will get a chance to acquire vast knowledge on commercial exploitation of new medical devices, their safety certification, ethical approval procedures and other aspects. The researcher will be part of the young and motivated team led by Prof. Adam Liebert.

The Institute has its own, individual system of doctoral degree. Currently our Institute has 20 PhD students and the vigorous Student Council. IBIB is a part of Biocentrum Ochota, which is an organization associating other institutes of Polish Academy of Science. During your PhD program you will be given an opportunity to attend lectures at different Institutes and Universities in Warsaw.

Entry requirements of Marie Sklodowska-Curie Actions: The applicant should be a postgraduate researcher in the first four years (full-time equivalent) of their research activity, including the period of research training, who has not been awarded a doctoral degree.

Mobility rule: The researcher must not have resided or carried out his/her main activity (studies, work) in Poland for more than 12 months in the 3 years immediately prior to his/her recruitment.

An application must contain the following documents in English:

 • A cover letter describing personal motivation to apply for this position
 • Candidate’s CV with contact information for at least 2 references
 • A copy of degree certificates and associated certificates

The application should be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by the 31st of October 2016. The most promising candidates will be invited for an interview in person or by phone/skype.

See also http://ibib.waw.pl, http://www.biocentrumochota.pan.pl/

Don’t miss a chance to join our Institute. Apply now!

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko:

 Pracownik Działu Zewnętrznych Projektów Naukowo-Badawczych i Księgowości

Podstawowy zakres obowiązków:

 • Sporządzanie i składanie wniosków do instytucji finansujących projekty (NCN, NCBiR, projektów UE i innych) w części finansowej i administracyjnej
 • Przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów, umów konsorcjum
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących zmian w projektach i dokumentacji dla instytucji zewnętrznych
 • Rozliczanie projektów, w tym przygotowywanie wniosków o płatność
 • Weryfikacja formalna faktur zakupu
 • Księgowanie kosztów w projektach badawczych
 • Uzgadnianie sald kont projektów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dokładność, sumienność, zaangażowanie, chęć do nauki
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office
 • Dobra organizacja pracy, terminowość
 • Znajomość systemów klasy ERP - mile widziana

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat
 • Przyjazną atmosferę pracy 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 08 września 2016 na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz.883).

Pracownia Optyki Biomedycznej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na studia doktoranckie, który chciałby dołączyć do naszego zespołu zajmującego się problemami biomedycznych pomiarów optoelektronicznych. Poszukujemy osoby o zamiłowaniu do pracy naukowo-badawczej o umiejętnościach posługiwania się aparaturą pomiarową, programowania w C, MatLab, LabView, znającej j. angielski. W szczególności kandydat powinien być otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, na pracę w interdyscyplinarnym zespole i samodzielne rozwiązywanie problemów. Studia doktoranckie będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu naukowego dotyczącego opracowania metody optycznej wykorzystującej spektroskopię w bliskiej podczerwieni do pomiarów poziomu ukrwienia mózgu u osoby dorosłej.

Zaproponowane w projekcie badania i technika badawcza skutkować będą opracowaniem i przetestowaniem nowej unikatowej nieinwazyjnej metody pomiaru przepływu mózgowego wykorzystującej czasowo-rozdzielcze pomiary reflektancji dyfuzyjnej prowadzone dla wielu długości fali świetlnej. Spektralna czasowo-rozdzielcza metoda optyczna, która oparta jest na pomiarach rozkładów czasów przylotów fotonów, umożliwia obrazowanie ukrwienia kory mózgowej gdyż pozwala na dyskryminację informacji pochodzących z zewnątrz- i wewnątrzmózgowych warstw tkanek umożliwiając selektywną ocenę zjawisk zachodzących w skórze i czaszce oraz korze mózgowej. Zastosowanie nowej metody oceny przepływu mózgowego może spowodować przyspieszenie diagnostyki pacjentów w ostrej fazie zmian niedokrwiennych mózgu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

dr inż. Anna Gerega

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Zakład III, Pracownia Optyki Biomedycznej.

02-109 Warszawa

ul. Trojdena 4

tel. 022-6599143 w.104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

Scientific Awards

 • Slider-Right-Midle-EN-03
 • Slider-Right-Midle-EN-02
 • Slider-Right-Midle-EN-08
 • Slider-Right-Midle-EN-04
 • Slider-Right-Midle-EN-06
 • Slider-Right-Midle-EN-07
 • Slider-Right-Midle-EN-05
 • Slider-Right-Midle-EN-01

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

-->