News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

History

For Media

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Conference Centre

Library

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

Contact

Laboratory for Diagnostics and Therapy of Cardiovascular-Respiratory System
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-06
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Pracownia Optyki Biomedycznej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na studia doktoranckie, który chciałby dołączyć do naszego zespołu zajmującego się problemami biomedycznych pomiarów optoelektronicznych. Poszukujemy osoby o zamiłowaniu do pracy naukowo-badawczej o umiejętnościach posługiwania się aparaturą pomiarową, programowania w C, MatLab, LabView, znającej j. angielski. W szczególności kandydat powinien być otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, na pracę w interdyscyplinarnym zespole i samodzielne rozwiązywanie problemów. Studia doktoranckie będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu naukowego dotyczącego opracowania metody optycznej wykorzystującej spektroskopię w bliskiej podczerwieni do pomiarów poziomu ukrwienia mózgu u osoby dorosłej.

Zaproponowane w projekcie badania i technika badawcza skutkować będą opracowaniem i przetestowaniem nowej unikatowej nieinwazyjnej metody pomiaru przepływu mózgowego wykorzystującej czasowo-rozdzielcze pomiary reflektancji dyfuzyjnej prowadzone dla wielu długości fali świetlnej. Spektralna czasowo-rozdzielcza metoda optyczna, która oparta jest na pomiarach rozkładów czasów przylotów fotonów, umożliwia obrazowanie ukrwienia kory mózgowej gdyż pozwala na dyskryminację informacji pochodzących z zewnątrz- i wewnątrzmózgowych warstw tkanek umożliwiając selektywną ocenę zjawisk zachodzących w skórze i czaszce oraz korze mózgowej. Zastosowanie nowej metody oceny przepływu mózgowego może spowodować przyspieszenie diagnostyki pacjentów w ostrej fazie zmian niedokrwiennych mózgu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

dr inż. Anna Gerega

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Zakład III, Pracownia Optyki Biomedycznej.

02-109 Warszawa

ul. Trojdena 4

tel. 022-6599143 w.104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

Scientific Awards

 • Slider-Right-Midle-EN-04
 • Slider-Right-Midle-EN-05
 • Slider-Right-Midle-EN-08
 • Slider-Right-Midle-EN-06
 • Slider-Right-Midle-EN-01
 • Slider-Right-Midle-EN-07
 • Slider-Right-Midle-EN-02
 • Slider-Right-Midle-EN-03

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

-->