News

About the Institute

Mission & Authorities

HR Excellence

History

For Media

Doctoral Studies

Academic degrees

Scientific activity

Institute offers

ICB

Publishing

Conference Centre

Library

Useful Links

Public procurement

Employees

Gallery

Contact

Laboratory for Biomedical Optics
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-05
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Kandydat na to stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych w Pracowni Przetwarzania i Analizy Obrazów Mikroskopowych powinien spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie:

stopień doktora w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna;

Dorobek naukowy:

udokumentowany minimum 2 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i konferencjach indeksowanych na Web of Science;

Doświadczenie zawodowe:

 1. doświadczenia w prowadzeniu prac naukowo – badawczych zgodnych z profilem działalności Pracowni  w tym znajomość metod przetwarzania obrazów i sygnałów biomedycznych, metod statystycznych oraz umiejętność programowanie w środowiskach Matlab i Python, znajomość obsługi oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów, zaawansowana obsługa pakietu MS Office, umiejętność akwizycji sygnałów i obrazów medycznych i biologicznych ;
 2. udział w projektach badawczych polskich i zagranicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 2. Umiejętność pracy zespołowej

Osoby zainteresowana prosimy o składanie następujących dokumentów:

- CV i list motywacyjny;

- potwierdzenie wykształcenia i stopnia naukowego (dyplomy);

- spis wszystkich publikacji naukowych z wyróżnieniem publikacji. o których mowa w wymaganiach;

- oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w wersji cyfrowej drogą mailowa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w wersji papierowej w Dziale Kadr Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN; ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2017.

MENU

Publications

POWER Och!DOK

HR Excellence

Scientific Awards

 • Slider-Right-Midle-EN-02
 • Slider-Right-Midle-EN-05
 • Slider-Right-Midle-EN-04
 • Slider-Right-Midle-EN-03
 • Slider-Right-Midle-EN-08
 • Slider-Right-Midle-EN-01
 • Slider-Right-Midle-EN-07
 • Slider-Right-Midle-EN-06

 

mcb

 

 

bip

 

logo cnslab


Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering PAS, Ks. Trojdena 4 st., 02-109 Warsaw, POLAND
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBBE PAS
All rights reserved

-->