Pracownia Optyki Biomedycznej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na studia doktoranckie, który chciałby dołączyć do naszego zespołu zajmującego się problemami biomedycznych pomiarów optoelektronicznych. Poszukujemy osoby o zamiłowaniu do pracy naukowo-badawczej o umiejętnościach posługiwania się aparaturą pomiarową, programowania w C, MatLab, LabView, znającej j. angielski. W szczególności kandydat powinien być otwarty na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, na pracę w interdyscyplinarnym zespole i samodzielne rozwiązywanie problemów. Studia doktoranckie będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu naukowego dotyczącego opracowania metody optycznej wykorzystującej spektroskopię w bliskiej podczerwieni do pomiarów poziomu ukrwienia mózgu u osoby dorosłej.

Zaproponowane w projekcie badania i technika badawcza skutkować będą opracowaniem i przetestowaniem nowej unikatowej nieinwazyjnej metody pomiaru przepływu mózgowego wykorzystującej czasowo-rozdzielcze pomiary reflektancji dyfuzyjnej prowadzone dla wielu długości fali świetlnej. Spektralna czasowo-rozdzielcza metoda optyczna, która oparta jest na pomiarach rozkładów czasów przylotów fotonów, umożliwia obrazowanie ukrwienia kory mózgowej gdyż pozwala na dyskryminację informacji pochodzących z zewnątrz- i wewnątrzmózgowych warstw tkanek umożliwiając selektywną ocenę zjawisk zachodzących w skórze i czaszce oraz korze mózgowej. Zastosowanie nowej metody oceny przepływu mózgowego może spowodować przyspieszenie diagnostyki pacjentów w ostrej fazie zmian niedokrwiennych mózgu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

dr inż. Anna Gerega

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Zakład III, Pracownia Optyki Biomedycznej.

02-109 Warszawa

ul. Trojdena 4

tel. 022-6599143 w.104

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.