Pracownia Optyki Biomedycznej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk poszukuje absolwentów studiów technicznych.
Poszukujemy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu zajmującego się wykorzystaniem światła w diagnostyce tkanki mózgowej. Poszukujemy osoby o zamiłowaniu do pracy naukowo-badawczej, z umiejętnościami posługiwania się aparaturą pomiarową, programowania w C, MatLab, LabView, znające j. angielski. Mile widziana będzie wiedza z zakresu optoelektroniki.
W szczególności jednak kandydaci powinni być otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, na pracę w interdyscyplinarnym zespole i samodzielne rozwiązywanie problemów.
Oferujemy zatrudnienie w formie umowy o pracę, na stanowisku asystenta bądź adiunkta.
Zatrudnione osoby zostaną włączone do zespołu zajmującego się nowoczesnymi badaniami, wykorzystującymi spektroskopię w bliskiej podczerwieni, do pomiarów parametrów hemodynamicznych mózgu.
Propozycja dedykowana jest zarówno dla osób z tytułem doktora nauk technicznych jak również dla tych, którzy chcieliby uzyskać stopień doktora.
Liczba etatów: 2.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr inż. Piotr Sawosz
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza
02-109 Warszawa
ul. Ks. Trojdena 4
tel. 022 592 59 16
www.ibib.waw.pl